Početna BiH Poništena presuda: Litvanci ne moraju Banci Srpske platiti 114 miliona maraka

Poništena presuda: Litvanci ne moraju Banci Srpske platiti 114 miliona maraka

Riječ je o sporu u kojem je prvo Ukio banka tužila Banku Srpske tražeći da sud utvrdi da je njihovo potraživanje od 38,5 miliona KM od Banke Srpske u potpunosti osnovano, nakon čega je Banka Srpske uzvratila kontratužbom „teškom“ 114,5 miliona KM.

Prvostepenom presudom koju je Okružni privredni sud u Banjaluci donio 1. jula prošle godine odbačen je tužbeni zahtjev Litvanaca i djelimično prihvaćena kontratužba Banke Srpske.

Međutim, Viši privredni sud je sada tu presudu osporio navodeći da odluka prvostepenog suda o tužbenom zahtjevu, te obrazloženje odluke ne sadrži ni minimum koji zahtjeva odredba člana 191. Zakona o parničnom postupku, kako je na to ukazano i u žalbi.

„Iz navedenog razloga, kako je izostalo obrazloženje, u ovom dijelu se prvostepena presuda ne može ispitati“, navedeno je u presudi Višeg privrednog suda koja je u posjedu  CAPITAL-a.

Ovaj sud je prihvatio i drugu zamjerku Ukio banke u kojoj se govori da je protivtužbeni zahtjev neuredan i nejasan navodeći da u protivtužbi nije jasno ko je stečajni povjerilac, kome je pogodovano, niti je to sud obrazložio.

„Po ocjeni ovog suda protivtužebni zahtjev je neuredan. Prvostepeni sud u pobijanoj presudi nije dao odgovor na pitanja koja su odlučna za razrješenje ovog spora, što je čini nejasnom i zbog čega se ne može ispitati, kako to pravilno u žalbi navodi tužilac. U ponovnom postupku prvostepeni sud će, prije svega, pozvati tuženog da uredi protivtužbeni zahtjev. Tek nakon toga stranke mogu da raspravljaju pred sudom i dokazuju svoje zahtjeve i navode“, piše u obrazloženju presude Višeg privrednog suda.

Pravni zastupnik Ukio banke Aleksandar Sajić rekao je za CAPITAL je za njih ovakva odluka potpuno očekivana i opravdana.

„Moram da podsjetim da se tu radi o zahtjevu Ukio banke za isplatu depozita koji su nesumnjivo bili na računu Banke Srpske na dan otvaranja likvidacionog, a onda i stečajnog postupka. S druge strane, protivtužbeni zahtjev je potpuno besmislen, upravo onako kako ga je u svom obrazloženju opisao drugostepeni sud. Sada prvostepeni sud mora ponovo da odlučuje i o našoj tužbi i o tom protivtužbenom zahtjevu sa jasnim uputama koje mu je dao Viši privredni sud“, naglasio je Sajić.

U Banci Srpske su rekli da još nisu vidjeli presudu i da zbog toga ne mogu da je komentarišu.

Podsjećamo, litvanska Ukio banka tužila je još 2016. godine Banku Srpske zbog osporenog potraživanja u likvidacionom postupku od 38,5 miliona maraka, a nakon što im ta potraživanja nisu priznata ni u stečaju, sudski postupak je nastavljen.

U nalazu vještaka navedeno je da Ukio banka po osnovu deponovanih sredstava  u „Banci Srpske“ potražuje 24,2 miliona KM, plus 21,3 miliona KM zateznih kamata.

Sa druge strane, Banka Srpske je od Litvanaca tražila 90 miliona maraka po osnovu datih kredita, dok ostatak traženog iznosa odlazi na kamate i dobijene presude.