Porodica Štikovac iz Budumlić Japre, okovana je dubokim bolom. Majka Emina je preminula nakon poroda. Iza nje je ostalo četvero djeca iz braka sa Draganom Štikavcem.

Tu je živjelo i njeno troje djece iz prethodnog braka. Tako je Dragan ostao sa sedmoro djece u kući u kojoj se teško živi.

Tuga da ne može biti veća. Pomoć ovoj porodici, posebno u hrani je jako potrebna. Imajte na umu da je potrebna i hrana za novorođenče.

Kontakt telefon je 066 406 972.

Broj žiro račun kod Raiffeisen banke je 1613000100479542.

S. Safić