fbpx

Policijske uniforme proizvedene u BiH koriste policije brojnih evropskih država, a naši ne žele

Kao institucija čija je primarna ovlast promocija i zastupanje privrede u Federaciji BiH, dajemo punu podršku nastojanjima BH Konzorcija proizvođača policijske i vojne opreme u njihovoj borbi za osiguranje ravnopravnog tretmana domaćih proizvođača u postupku nabavke policijskih uniformi, navodi se u saopćenju Privredne komore FBiH koje prenosi novinska agencija Patria.

– Policijske uniforme proizvedene u BiH koriste policije brojnih evropskih država, te smatramo neobjašnjivim da se, zbog niza spornih odredbi u Pravilniku, proizvođačima u vlastitoj državi ukida mogućnost da uopšte učestvuju u postupcima nabavke. Uvjereni smo da su takva rješenja protivna, ne samo Ustavu i zakonima Bosne i Hercegovine, nego i javnim opredjeljenjem vlasti za većim zapošljavanjem naših građana i jačanjem domaće industrije.

Naš zahtjev Vijeću ministara BiH uputili smo još u februaru, te tražimo da se  bez odlaganja otvori dijalog sa domaćim kompanijama, kako bi se postiglo rješenje koje će zadovoljiti sve strane, te da stavi van snage Pravilnik o policijskoj uniformi, usvojen na 127. sjednici održanoj 28.12.2017. godine, koji bh. kompanijama onemogućava učešće u postupcima javnih nabavki.

Napominjemo da niti Privredna komora Federacije BiH, a niti članice BH Konzorcija ne traže bilo kakav povlašten položaj ili bilo kakvo snižavanje kriterija kvaliteta koji se propisuju ili žele propisati u vezi sa policijskim uniformama, već samo pravo na konkurentan i transparentan proces javnih nabavki ovakvih proizvoda. Sporni Pravilnik, u obliku u kakvom je usvojen, to u potpunosti onemogućava, čime se nanosi ogromna šteta domaćim proizvođačima.

Zbog svega navedenog, smatramo potpuno opravdanim zahtjev da se predmetni Pravilnik stavi van snage i otvaranje dijaloga između Vijeća ministara BiH i domaćih proizvođača sa ciljem iznalaženja najboljeg mogućeg rješenja, kako za policijske organe tako i za privrednike naše zemlje, navodi se u saopćenju predsjednika Komore Mirsada Jašarspahića. (NAP)

Biznis info

Dental Studio Prijedor
ASHA prodaja vozila