Grad Prijedor pokrenuo je inovacijski izazov “Dekodiraj za Prijedor” kao nastavak projekta realizovanog uz podršku UNDP-a kojim je ovaj grad prva lokalna zajednica u Republici Srpskoj i BiH koja je pokrenula Portal otvorenih podataka.

Načelnik Odjeljenja za privredu i preduzetništvo Rade Rosić rekao je da u nastojanju da se promoviše korištenje i primjena otvorenih podataka, Grad Prijedor, uz podršku UNDP-a, organizuje ovaj inovacijski izazov kojim se traže najbolja digitalna rješenja kao i društvena istraživanja i analize koje će odgovoriti na tematski fokus i pitanje : Kako biste potencijalnim investitorima, građanima i građankama na inovativan način predstavili Grad Prijedor kao povoljno poslovno i radno okruženje, i mjesto ugodno za život?

“Cilj nam je da promovišemo ovu ideju, odnosno promocija korištenja Portala otvorenih vrata da što više institucija, kao i organizacija koriste podatke kojima upravlja grad Prijedor i na jedan inovativan način predstave investitorima i građanima ono sve što možemo da ponudimo”, rekao je Rosić na konferenciji za medije.

Na javni poziv koji je otvoren do 26. juna mogu se prijaviti sva fizička i pravna lica koja imaju ideju kako građanima i potencijalnim investitorima na inovativan način da se predstavi Prijedor kao povoljno poslovno okruženje i udobno mjesto za život.

Šef Odsjeka za informaciono-komunikacione tehnologije u Gradskoj upravi Admira Kličić rekla je da su otvoreni podaci civilizacijski resurs ovog doba i da je Portal otvorenih podataka grada Prijedora okupio 18 institucija čiji su podaci objedinjeni u 170 skupova u 17 kategorija na platformi čiji link se nalazi na stranici grada.

Ona je najavila da će 13. aprila Razvojna agencija “PREDA” biti domaćin hibridnog dana gdje će biti pozvano više od stotinu subjekata i gdje će biti detaljlno pojašnjen svaki korak ovog projekta, a događaj će biti organizovan i uživo i onlajn.

Vršilac dužnosti direktora Razvojne agencije “PREDA” Aleksandar Drljača rekao je da je za najuspješnije učesnike u trima kategorijama obezbijeđen nagradni fond od ukupno 51.000 KM, a da ova agencija ima i mentorsku ulogu u izazovu.
Digitalna rješenja:
Prva nagrada u maksimalnom iznosu do 29.000 BAM. Pored ideje za digitalno rješenje, ova nagrada podrazumijeva i implementaciju istog do kraja novembra 2023.god.
Druga nagrada u iznosu od 600 BAM se dodjeljuje za ideju potencijalnog digitalnog rješenja.
Treća nagrada u iznosu od 400 BAM se dodjeljuje za ideju potencijalnog digitalnog rješenja.
Kako bismo potakli mlade aplikante isključivo iz Grada Prijedora pod kategorijom Digitalno rješenje bit će uručene i nagrade manjeg finansijskog obima i to:
Prva nagrada u maksimalnom iznosu do 5.000 BAM. Pored ideje za digitalno rješenje, ova nagrada podrazumijeva i implementaciju istog do kraja novembra 2023. god.
Druga nagrada u iznosu od 600 BAM se dodjeljuje za ideju potencijalnog digitalnog rješenja.
Treća nagrada u iznosu od 400 BAM se dodjeljuje za ideju potencijalnog digitalnog rješenja.
Kategorija : Istraživački rad
Prva nagrada u maksimalnom iznosu do 5.000 BAM. Pored ideje za istraživanje, ova nagrada podrazumijeva i sprovođenje istog do kraja novembra 2023. god.
Druga nagrada u iznosu od 600 BAM se dodjeljuje za ideju potencijalnog istraživanja.
Treća nagrada u iznosu od 400 BAM se dodjeljuje za ideju potencijalnog istraživanja.
Šef kabineta gradonačelnika Danijela Dodoš navela je da Gradska uprava podržava svaki vid otvorenosti, transparetnosti i daljnjeg razvoja grada , to smo dokazali i u predhodnoj godini gdje smo primili plaketu za jedan od 5 najotvorenijih i transparentnijih gradova u BiH. Raspisivanjem izazova i dajući šansu svima da učestvuju u istom pokazujemo da grad ide prema modernom gradu koji će biti podrška za sve njegove građane. Ovo je prva godina u kojoj koristimo podatke zapisane na ovakav način i koji su dostupni svima a svake naredne godina će također biti raspisani izazovi za nove ideje i naš grad Prijedor.

Na otvoreneinovacije.ba nalaze se informacije o događaju koji se danas predstavlja i putem te platforme ići će komunikacija u vezi s ovim projektom.