Jedna od većih akcija Humanog Brda 2010 je akcija podjele školskog pribora osnovcima s Mataruškog Brda. Podijeljeno je ukupno 130 paketa školskog pribora za učenike od 1. do 9. razreda, i s ponosom možemo reći da su učenici dobili sve što im treba za predstojeću školsku godinu, te smo roditelje oslobodili bar jedne brige.

Školski pribor je koštao 5.551KM, što nije zanemarivo, te se od srca zahvaljujemo Humamom Brdu 2010 koje je sa svojim donatorima izdvojilo 2.051KM, a poseban doprinos ovoj akciji je dao Damir Habibović, koji je organizovao humanitarni koncert i 3.000 KM izdvojio za ovu akciju. Ovu akciju su podržali i Amir Nasić sa 100KM, Mustafa Zakomac sa 50 eura, Muhić Almir Ćani sa 50 eura, Mujović Delita sa 50 eura, Islamčević Hana sa 25 eura i Islamčević Nejla sam25 eura.

Hvala svima koji prepoznaju važnost obrazovanja i žele da ga na bilo koji način unaprijede.

Zahvaljujemo se i volonterima: učiteljici Amri Mulalić koja je uvijek uz nas i učenicima škole sa Hambarina koji su se odazvali da pomognu oko podjele pribora.

Humano Brdo