Početna Vijesti Pod sadašnjim uvjetima ustavnopravnog uređenja BiH ne može biti demokratska država

Pod sadašnjim uvjetima ustavnopravnog uređenja BiH ne može biti demokratska država

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedna od neobičnih pojava koja se može uočiti kad se radi u odnosu Bošnjaka prema njihovoj zemlji i državi Bosni i Hercegovini sastoji se u tome da ne postoji konzistencija između razumijevanja prirode države Bosne i Hercegovine i načina odnosa onih koji tu državu predstavljaju prema njoj s druge strane.

Polazimo od pretpostavke da imamo državu BiH, ali njene prerogative kao države i njena prava koja bi BiH kao i svaka država morala imati prema onima koji tvrde da je to njihova država ne vidimo u praksi državnog života Bosne i Hercegovine. O čemu se tu radi?

Pripadnici jednih i drugih grupacija i nacija

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Radi se o tome da ako je BiH država, onda se mora jasno razaznavati način kako ona funkcionira kao država i osigurava li taj način toj državi da može ispunjavati osnovnu funkciju jedne države, a to je da svojim građanima osigurava jednaka prava i mogućnosti na cijelom državnom teritoriju.

Nažalost, mi imamo državu koja nije u stanju da osigurava jednaka prava svim svojim građanima na cijelom državnom teritoriju i da je njen državni teritorij podijeljen tako da na dijelovima teritorija na kojem valjda određena politička grupacija, pripadnici drugih političkih grupacija ili, kako se to kod nas kaže nacija, nemaju ista prava.

Naime, iako bi građani BiH morali imati ista prava na cjelokupnom teritoriju, to nije slučaj, jer pripadnici bošnjačke i hrvatske nacije nemaju jednaka prava kao pripadnici srpskog teritorija koji sebe naziva teritorijem Republike Srpske. Kao što s druge strane pripadnici bošnjačke i srpske nacionalnosti nemaju jednaka prava s pripadnicima hrvatske nacije na teritoriju na kojem vlada hrvatski politički establišment. Kao što, također, pripadnici srpske i hrvatske nacionalnosti nemaju jednaka prava kao pripadnici bošnjačke nacije na teritoriju koji pripada bošnjačkim političkim snagama.

Ključ rješenja svih političkih i ostalih problema

Ta diskrepanca između stvarnog i pojmovnog stanja i razumijevanja odnosa uspostavljenih u praksi državnog života predstavlja jednu od najvećih prepreka za napredak države kao cjeline i svakog njenog dijela. Stoga je upravo razrješenje tog čvora, tj. provođenje principa da svi građani BiH na cijelom njenom teritoriju imaju jednaka prava predstavlja ključ rješenja svih političkih, a konsekventno tome svih ostalih socijalnih, političkih i kulturnih problema u našoj državi s kojima se ljudi susreću.

Naravno, jednaka prava za sve ljude najjednostavnije je ostvariti na taj način da se prizna da svi građani BiH s jednakim pravima i snagom utjecaja učestvuju u odlučivanju u svim pitanjima državnog života u Bosni i Hercegovini. Nažalost, tome se suprotstavlja osnovni princip na kojem se temelji dejtonska ideja države BiH kao države tri naroda, od kojih svaki ima teritorij na kojem on ima suverenu vlast, dok se ostali narodi nalaze u podređenom položaju.

Diskrepanca između stvarnog i pojmovnog stanja i razumijevanja odnosa uspostavljenih u praksi državnog života predstavlja jednu od najvećih prepreka za napredak države kao cjeline

Taj odnos je glavni problem i osnovna zapreka koja ometa i oduzima mogućnost da funkcionira kao normalna demokratska ustavnopravna tvorevina i kao zemlja u kojoj su svi njeni građani jednaki na cijelom njenom teritoriju.

S jednakim pravima učestvovati u životu

Ta činjenica jasno ukazuje na problem koji leži u osnovi svih problema s kojima se građani BiH susreću, a to je da po principima na kojima je ustrojena njihova država ne mogu biti jednaki i s jednakim pravima učestvovati u životu države na cijelom njenom teritoriju.

To znači da BiH pod sadašnjim uvjetima ustavnopravnog uređenja uopće ne može biti demokratska država jer je osnovna karakteristika jedne demokratske države da njeni građani imaju jednaka prava na cijelom njenom teritoriju.

Provođenje principa da svi građani BiH na cijelom njenom teritoriju imaju jednaka prava predstavlja ključ rješenja svih političkih, a konsekventno tome svih ostalih socijalnih, političkih i kulturnih problema u našoj državi s kojima se ljudi susreću

Pošto nije moguće realiziranje vladavine tog principa i pošto je u BiH uspostavljena vladavina jednakih prava u pojedinim dijelovima BiH, tj. u njenim tzv. konstitutivnim dijelovima odnosno nacionalnim teritorijima, ne postoji nikakva mogućnost da bi Bosna pod datim uvjetima mogla funkcionirati kao normalna demokratska država.

(Avaz)

ASHA prodaja vozila