Na objektu Osnovne škole na Hambarinama počeli su radovi na zamjeni dijela fasadne stolarije.

Prema provedenom postupku javne nabavke izabrani izvođač radova je preduzeće “Javuz kompani” iz Srebrenika.
Rok za završetak radova je 45 dana.

Radove čija je vrijednost 31.005,00 KM finansiraju Grad Prijedor i Kanton Sarajevo.