Početna Prijedorski region Počele pripreme za ekspolataciju rude iz Ljubije

Počele pripreme za ekspolataciju rude iz Ljubije

Na ležištu „Ciganuša-Škorac“, mehanizacija intenzivno radi na pripremi terena za istraživanje, a kasnije i eksploataciju želјezne rude. Ovo je epilog dugogodišnjih nastojanja da se ponovo pokrenu rudnici u Ljubiju i počne sa razvojem i eksploatacijom, rekao nam je generalni direktor kompanije „Arselor Mital Prijedor“ Mladen Jelača.

“U toku su radovi na istraživanjima, nakon kojih ćemo moći da definišemo određene aspekte rudarske proizvodnje, koja bi trebalo da bude pokrenuta na jesen, ukoliko sve bude kako predviđamo. Angažovali smo dio lјudstva i mašina iz Omarske, kako bismo dobili podatke koji će nam koristiti u izradi cijelog koncepta rudarske proizvodnje”, napomenuo je Jelača.

Na uređenju kopa „Ciganuša-Škorac“ intenzivno se radi već mjesec dana.

“Stvaramo uslove za dodatna istraživanja, infrastrukturu, prvenstveno puteve i komunikacije na kopovima gdje je planirana eksploatacija. Sve kako bi se mogla vršiti istraživanja s cilјem definisanja detalјnog opisa ležišta sa stanovišta kvaliteta i količine rude”, pojasnio je Milan Vuković, tehnički rukovodilac ovog kopa.

Ljubijska ruda je specifična i ima niži sadržaj želјeza, ali bi se miješala sa onom iz Omarske. To je već uspješno testirano prošle godine.

“Na taj način bi se produžilo rudarenje za još neke tri godine, uz smanjivanje kapaciteta Omarske, te pokretanje proizvodnje od 500.000 tona rude u Ljubiji. Tim miješanjem produžio bi se život rudnika, ali namjera je da to bude samo jedna faza, sa idejom da u budućnosti razvijamo neka druga ležišta koja postoje na području Ljubije”, pojasnio je Mladen Jelača.

On je napomenuo da je pokretanje rudnika ohrabrenje za mlade lјude, kako one koji se bave rudarstvom, tako i za one koji žive u Ljubiji. To potvrđuju i mještani s kojima smo razgovarali. Naročito oni mlađi, koji su odlučili da ostanu u svom rodnom mjestu. Takav je slučaj sa Zoranom Rakićem, koji je prije godinu dana otvorio ugostitelјski objekat. I već sada osjeti veći obim posla.

“Mislim da će sa oživlјavanjem rudnika, oživjeti i naša mala varoš. Već se osjeti ta razlika, kreću se radnici rudnika, koji dolaze i kod nas. Imam kuću nedaleko od kopa i zaista se vidi da intenzivno rade”, kaže Rakić.

Međutim mještani kažu da su čuli da će se prevoz rude odvijati drumskim saobraćajem što se nikako ne bi smijelo činiti, jer bi se svakodnevnim prevozom tereta oštetili i uništili lokalni putni pravci. U slučaju da do toga dođe spremni su blokirati put.

Podsjetimo da je u maju potpisan koncesioni ugovor između „Arselor Mitala Prijedor“ i Vlade RS, prema kojem ova kompanija ima pravo na eksploataciju tri miliona tona želјezne rude.