U naselju Baltin Bare u Gomjenici počelo je saniranje divlje deponije koja je nedavno ponovo formirana iako je prošle godine bila uklonjena.

Načelnik Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambeno poslove Dragoslav Kabić izjavio je novinarima da je u saradnji sa preduzećem ” Komunalne usluge” počeo odvoz kabastog materijala i smeća kojem tu nije mjesto za odlaganje.

” Ovaj prostor ćemo očistiti, saobraćajnicu revitalizovati tako da će biti omogućena normalna saobraćajna komunikacija, a ovaj posao rješavamo putem sredstava zajedničke komunalne potrošnje”, izjavio je Kabić novinarima.

On je ponovio raniju izjavu da u budžetu grada ima 30.000 KM predviđenih za ove namjene i da će u narednom periodu biti raspisan javni poziv za izbor izvođača za uklanjanje divljih deponija.
” Ali evo, one se pojavljuju svaki dan i ovim putem pozivam naše građane na odgovornost u zaštiti životne sredine i da ne bacaju otpad tamo gdje mu nije mjesto , da nema potrebe za tim te da kabasti otpad odlažu na lokacije koje su za to predviđene”, naglasio je Kabić.

On je najavio mogućnost postavljanja video nadzora na ovom i sličnim mjestima gdje uprkos apelima stalno nastaju divlje deponije i gdje ljudi koji to rade, čine prekršaj.
Kabić je dodao da ne postoji tačna evidencija divljih deponija, ali da u gradu sigurno postoji stotinjak ovakvih mjesta gdje nesavjesni građani odlažu otpad bez ikakvog razmišljanja da se time ugrožava životna sredina, a pogotovo kada to čine u blizini izvorišta pitke vode.