Bioplinska postrojenja i proizvodnja energije iz bioplina veoma su značajan projekt u BiH s aspekta provedbe direktiva Evropske unije.

Takvo jedno postrojenje nalazi se u Kalesiji na Farmi “Spreča”.

Riječ je o prvoj farmi u Federaciji BiH koja je otvorila bioplinsko postrojenje.

Kako je izvijestila RTV TK, prvi kilovati električne enegije iz farme “Spreča” plasirani su u mrežu.