Predstavncici Agencije za državnu upravu, u saradnji sa Ministarstvom uprave i lokalne samouprave, su održali prvu radionicu kojom je počela implementacija < CAF > alata za kvalitet u gradu Prijedoru.

Implementacija se odvija pod okriljem UNDP MEG2 projekta, a shodno zaključku Vlade Republike Srpske kojim se zadužuju Ministarstvo uprave i lokalne samouprave i Agencija za državnu upravu da, koristeći svoja iskustva i organizacione kapacitete, aktivno rade na promociji i unapređenju upravljanja kvalitetom i implementaciji < CAF > standarda kvaliteta u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

Zajednički plan je da grad Prijedor implementira < CAF > do kraja juna 2023. godine.
< CAF > – Zajednički okvir procjene) je sistem upravljanja kvalitetom za institucije javne uprave, na osnovu kog zaposleni i menadžeri procjenjuju sopstvenu organizaciju, utvrđuju svoje prednosti i potencijal za napredak, a potom primjenjuju mjere poboljšanja. < CAF > je sistem procjene koji je pogodan za javne uprave na nivou EU, kao i na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. < CAF > model se može koristiti za čitavu organizaciju ili za odabrana odjeljenja.