Centralna izborna komisija (CIK) BiH ima namjeru da za naredne lokalne izbore pripremi nekoliko tehničkih poboljšanja izbornog procesa za koje, prema mišljenju Željka Bakalara, predsjednika ovog tijela, nisu potrebne izmjene Izbornog zakona.

Napomene radi, u BiH se trenutno vode pregovori o dvije vrste izmjena Izbornog zakona, od kojih se jedna odnosi na implementaciju odluke “Sejdić i Finci” i rješenje hrvatskog pitanja, dok se druga vrsta izmjena odnosi na tehnička poboljšanja. Kako smo ranije pisali, u ovom trenutku je izvjesnije da bude usvojena izmjena koja se odnosi na odluku “Sejdić i Finci”, dok bi tehničke izmjene, koje se odnose na skenere i druga unapređenja, mogle sačekati naredne izbore.

Bakalar je istakao da je CIK, u saradnji s Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), EU, SAD i drugim međunarodnim partnerima, spreman da za naredne izbore budu usvojene barem one izmjene za koje je moguće “zaobići” parlament.

Za pojašnjenja smo se obratili i Odjeljenju za odnose s javnošću CIK-a, ali do zaključenja ovog broja “Nezavisnih novina” nismo dobili odgovor.

Bakalar je nedavno u intervjuu za “Nezavisne novine” pojasnio da se radi o tri vrste aplikacija, čija izrada je u toku.

“Tu već organizaciono radimo s Misijom OEBS-a u vezi sa izradom aplikacije za registraciju birača van BiH. Zatim, pripremamo aplikaciju za elektronsku prijavu za ovjeru političkih stranaka i kandidata. U slučaju izrade takve aplikacije, teret bi bio prebačen na političke stranke da popunjavaju tu prijavu. Treća aplikacija se odnosi na prijavu za akreditiranje promatrača. Smatramo da bismo kroz razvoj tih aplikacija do izbora 2022. rasteretili CIK”, rekao je on tada za “Nezavisne”.

Što se tiče ostalih izmjena, one bi eventualno mogle biti spremne kao pilot-projekat na manjem broju biračkih mjesta.

“Imamo i projektni zadatak s Agencijom za identifikacijske dokumente koji bi se ticao autentifikacije identiteta birača na biračkom mjestu. Brža transmisija rezultata s biračkog mjesta prema CIK-u je takođe bila predmet razgovora. S predstavnicima međunarodne zajednice smo razgovarali o testiranjima i u fiktivnim i eventualno u realnim uvjetima”, rekao nam je on.

U OEBS-u za “Nezavisne” kažu da u saradnji s njihovom Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava uz podršku partnera iz međunarodne zajednice, rade s CIK-om u identifikaciji i unapređenju izbornih pravila i praksi.

“Međutim, još postoji previše prostora za iregularnosti i zloupotrebu unutar postojećeg sistema. Misija OEBS-a u BiH će, uz podršku Vlade SAD, implementirati projekat koji za cilj ima davanje dalje podrške CIK-u kroz razvoj softvera za online registaciju glasača koji glasaju putem pošte, te za registraciju političkih stranaka i kandidata, kao i izbornih posmatrača. Nadamo se da će ovo značajno smanjiti rizik od izborne prevare kroz glasanje putem pošte, ograničiti mogućnosti za greške, te smanjiti troškove i obim posla za Sekretarijat CIK-a. Kroz podršku razvoju ovih sistema registracije, naš cilj je pomoći unapređenju povjerenja javnosti u izborni proces, kako u predizbornom, tako i u periodu nakon izbora”, kažu oni.

Ferdinand Konig, portparol Kancelarije EU u BiH, za “Nezavisne novine” kaže da je EU u potpunosti posvećena da na narednim izborima građani mogu biti sigurni da se njihov glas računa u slobodnim i fer demokratskim izborima.

“Zbog toga je postizanje ustavne i izborne reforme jedna od najvažnijih reformi na putu ka EU i ključna za napredak u ostalim područjima. Amandmani na Izborni zakon koje je CIK predložio su konstruktivni i u skladu s preporukama ODIHR-a. Ohrabruje nas da CIK radi na poboljšanju integriteta izbora koji bi se mogao postići bez amandmana”, rekao je Konig.

Konig je pozvao Interresornu radnu grupu koja radi na izmjenama Izbornog zakona da predloži konstruktivna rješenja kao integralni dio ukupne ustavne i izborne reforme.

“Zato ponavljamo potrebu da se završi blokada institucija, tako da bi BiH mogla napredovati u reformama koje su u interesu građana zemlje”, rekao je on.

nezavisne