Svečana dodjela plakete, izvršena je u sjedištu Direkcije Banja Luka, BH Telecoma dd Sarajevo u Banja Luci , a istu je uručio Senahid Spahic, u svojstvu zamjenika direktora Direkcije Banja Luka.
Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet Regionalni odbor Banja Luka priprema svakodnevno više od 400 obroka u svojim kuhinjama u Banja Luci, Bosanskoj Dubici i Bosanskom Novom.

Kompanija BH Telecom već godinama pomaže rad Merhameta i realizaciju humanitarnih projekata ovog društva. Ovogodišnjom odlukom o dodjeli donacija, BH Telecom je dodijelio 2 miliona KM donacija zdravstvenim ustanovama i pravnim subjektima na području cijele Bosne i Hercegovine.

“Jedan od dobitnika je RO Merhamet Banja Luka kojem je kompanija donirala 12 hiljada za 3 Merhametove kuhinje koje djeluju u okvirima Regionalog odbora Merhameta Banja Luka. Ovo je velika podrška društveno odgovorne kompanije BH Telecom humanitarnim organizacijama u ovom djelu Bosne i Hercegovine. U svoje ime, i u ime Merhameta veliko hvala BH telecomu.”- kazao je direktor RO Merhamet Banja Luka Spahić Jasmin.