Vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini (PIC) je vanredno zasjedalo u Sarajevu povodom današnjeg usvojenog Nacrta zakona o entitetskom Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Republike Srpske. Tim povodom Ured visokog predstavnika (OHR) je objavio saopćenje.

U zajedničkoj izjavi ambasadora PIC-a navodi se da su nedavni potezi entitetskih vlasti da uvedu zakon o uspostavljanju paralelnog VSTV-a “jasan pokušaj entiteta da jednostrano preuzme ustavne odgovornosti države, što bi predstavljalo kršenje ustava i pravnog poretka BiH”.

“Usvajanje zakona o VSTV-u RS-a bilo bi nespojivo sa procesom evropskih integracija BiH, predstavljalo bi neprihvatljivo miješanje u nezavisnost pravosuđa i značilo bi nazadovanje cijele zemlje kada je riječ o evropskim standardima u okviru vladavine prava. Provođenjem zakona o VSTV-u RS-a stvorilo bi se neustavno tijelo, koje bi ugrozilo osnovna zakonska prava svih građana BiH, posebno onih koji žive u RS-u”, navode oni.

Ističu da je uspostavljanje jedinstvenog VSTV-a na državnom nivou 2004. godine bila ključna reforma u modernizaciji pravosuđa BiH, u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima. Poručuju da je uloga državnog VSTV-a “njegovanje profesionalizma, transparentnosti i efikasnosti u pravosuđu uz unapređenje nepristrasnog, nezavisnog i djelotvornog upravljanja pravdom u cijeloj zemlji”.

“Profesionalno i nezavisno pravosuđe, oslobođeno političkog pritiska i utjecaja, ključno je za razvoj pravednog i demokratskog društva. Sve vlasti u BiH trebale bi odlučno napredovati u reformama koje se odnose na vladavinu prava i borbu protiv korupcije, koje su ključne za ponovno stjecanje povjerenja građana i unapređenje procesa pristupanja EU”, ističu iz PIC-a.

Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira pozivaju RS da odustane od ovih neustavnih poteza, koji povećavaju prostor za korupciju i umjesto toga se fokusiraju na poboljšanje postojećih institucija na konstruktivan način.

“Konkretno, PIC ohrabruje poslanike u Parlamentu BiH, koji su izabrani iz RS-a, kao i sve druge izabrane predstavnike, da usvoje izmjene i dopune Zakona o VSTV-u BiH u skladu sa preporukama Evropske komisije. Izmjenama će se ojačati integritet i poboljšati transparentnost pravosuđa. Rad na unapređenju VSTV-a BiH najbolje bi služio potrebama svih građana u skladu sa 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU”, poručuje se.

Na kraju zaključuju da visoki predstavnik i PIC “neće dozvoliti da bilo koji akter podriva VSTV”.

“PIC će poduzeti potrebne odgovore u koordinaciji sa visokim predstavnikom, uzimajući u obzir njegove nadležnosti i instrumente kako bi osigurao puno poštovanje VSTV-a i suvereniteta i integriteta BiH”, potcrtali su u zajedničkom saopćenju ambasadori PIC-a.