Početna BiH Pet ilegalnih migranata iz Libije, Afganistan i Pakistana bit će protjerano iz...

Pet ilegalnih migranata iz Libije, Afganistan i Pakistana bit će protjerano iz BiH

Pripadnici ove službe i policije MUP-a Unsko-sanskog kantona u zajedničkoj i koordiniranoj akciji na području grada Bihaća, uz prisustvo predstavnika IOM-a, jučer su u sklopu kontinuiranog provođenja aktivnosti kontrole kretanja i boravka stranaca na području USK-a, izvršili kontrolu boravišnog statusa migranata smještenih na području Borića, u objektu Đački dom i na dijelu otvorenih javnih površina oko ovog objekta, gdje se nalazi improvizovano šatorsko naselje u kojem su smješteni migranti.

Kako se navodi u saopćenju, primarni cilj provođenja zajedničkih aktivnosti, predviđenih Operativnim planom, je bio kontrola i utvrđivanje boravišnog statusa migranata privremeno smještenih na ovom području, pronalazak migranata izvršilaca krivičnih djela i kršenja javnog reda i mira, te pronalazak predmeta koji mogu ugroziti bezbjednost građana na ovom području.

S tim u vezi, inspektori Službe za poslove sa strancima kontrolisali su ukupno 815 lica. Tom prilikom je utvrđeno da su 752 migranta, prethodno prema zakonskim propisima registrovana kod organizacionih jedinica Službe, a 56 lica koja su prethodnih dana ušli u BiH i izrazili namjeru podnošenja zahtjeva za azil, operativno obrađeni i registrovani u Terenskom centru Bihać gdje su im uzeti biometrijski te drugi podaci neophodni za preduzimanje daljih mjera i radnji za ovu kategoriju migranata do rješavanja njihovog konačnog statusa u BiH.

Isto tako inspektori za strance Službe i pripadnici policije su pronašli sedam migranata koji su u prethodnom periodu počinili krivična djela razbojništva i učestalog kršenja javnog reda i mira, te su zbog toga procesuirani, jer su uveliko ugrožavali bezbjednost građana na ovom području.

Nakon pronalaska i privođenja ove grupe migranata, inspektori Službe za poslove sa strancima su u prostorijama TC Bihać, proveli odgovarajuće provjere njihovog boravišnog statusa i utvrdili da su ove osobe boravile u BiH suprotno zakonskim propisima.

Zbog svega navedenog donesena su rješenja i izrečene mjere protjerivanja za pet osoba državljana Libije, Afganistana i Pakistana s periodom zabrane ulaska od tri godine u BiH, te su stavljani pod nadzor u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu, kako bi se izvršilo njihovo udaljenje iz Bosne i Hercegovine.

Dvije osobe, državljani Alžira i Afganistana zbog izvršenja krivičnih djela predata su u dalju nadležnost Tužilaštvu USK-a.

U saopćenju se navodi da će pripadnici Službe za poslove sa strancima i policije MUP USK-a i u narednom periodu, svako iz svoje nadležnosti, provoditi zajedničke i koordinirane aktivnosti na području USK-a u cilju efikasnijeg rješavanja ove problematike i davanja doprinosa zaštite bezbjednosti građana na ovom području, gdje se imperativno nameće hitno riješavanje smještajnih kapaciteta u vidu privremenih prihvatnih centara na ovom području.

Predmetom rada Službe za poslove sa strancima od 01.01.2018. do 15.08.2018. godine bilo je 10.866 migranata od kojih je 10.046 izrazilo namjeru za međunarodnu zaštitu u BiH, a više od 700 ilegalnih migranata je od Službe za poslove sa strancima protjerano iz BiH, saopćeno je iz te institucije.

(Klix)
Dental Studio Prijedor