Administrativna komisija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na svojoj posljednjoj sjednici nije prihvatila inicijativu da se ukinu privilegije koje imaju državni zastupnici i delegati, a odnose se na mobilne telefone, reprezentaciju, paušal, te policijsko osiguranje. Nije prvi put i nije prva slična inicijativa.

Obren Petrović je kao član Administrativne komisije bio protiv ukidanja privilegija na njenoj posljednjoj sjednici. Osim njega, protiv su bili Sredoje Nović (SNSD) koji tokom mandata nije imao inicijativa, a postavio je jedno pitanje i to 2020. godine, te Nikola Špirić (SNSD), prvi zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda, i Nebojša Radmanović (SNSD), prvi zamjenik predsjedavajućeg Zastupničkog doma, koji tokom dosadašnjeg mandata nisu imali nijedno pitanje ni inicijativu. Protiv je bio i Bariša Čolak (HDZBiH) koji je tokom mandata postavio nekoliko pitanja, posljednje prije godinu, a slično je i sa Lidijom Bradara (HDZBiH).

Sudeći prema podacima koje objavljuje Parlament BiH, većina članova kolegija oba doma Parlamenta BiH, vjerovatno zbog funkcije koju obavljaju, takođe nisu imali pitanja ni inicijativa, izuzev Borjane Krišto (HDZBiH), druge zamjenice predsjedavajućeg Zastupničkog doma, i Denisa Zvizdića, predsjedavajućeg Zastupničkog doma, piše Faktor.ba.

Među zastupnicima i delegatima ima onih koji su za nepune četiri godine mandata imali inicijativa i pitanja koliko ima i prstiju na jednoj ruci. Neki su, poput Edina Mušića (SDA), bili aktivni samo jednu godinu.