Početna BiH Ovoga se moraju pridržavati vozači koji ulaze u BiH

Ovoga se moraju pridržavati vozači koji ulaze u BiH

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vozaču vozila u međunarodnom transportu, po dolasku u BiH na graničnom prelazu na području RS, republički inspektor izdaje Rješenje o stavljanju u izolaciju u trajanju boravka u BiH koji vozač navede, a koji podrazumijeva period od ulaska, do odlaska na sljedeći prevoz, saopštili su iz Ministarstva zdravlja RS.

– Ukoliko se radi o vozaču vozila u međunarodnom transportu koji je strani državljanin, republički inspektor izdaje rješenje o stavljanju u izolaciju u trajanju od 14 dana prema mjestu boravka koje navede strani državljanin u BiH.

– Vozač vozila koji nije državljanin BiH je dužan da izolaciju provede u vozilu dok je državljanin BiH dužan da izolaciju provede na adresi prebivališta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

– Poslovni subjekt koji koristi uslugu međunarodnog transporta u saradnji sa vozačem koji nije državljanin BiH, na lokaciji utovara i istovara, obezbjeđuje njegov boravak pri čemu vozač minimalno napušta vozilo uz poštovanje svih preventivnih mjera.

Postupanje vozača

– U slučaju pojave bilo kakvih simptoma respiratorne bolesti, vozači vozila sa mjestom prebivališta u BiH moraju da ostanu kod kuće i jave se nadležnom domu zdravlja telefonom.

– U slučaju pojave bilo kakvih simptoma respiratorne bolesti, vozači koji nemaju mjesto prebivališta u RS javljaju se najbližem domu zdravlja, koji će im dati dalja uputstva.

– Vozač je dužan da kod sebe ima rješenje koje je dobio od republičkog inspektora kako ne bi bio ponovo upućivan kod inspektora.

– Vozači treba da se pridržavaju osnovnih higijenskih mjera te prilikom utovara ili čekanja na utovar u objektima koriste rukavice i maske te da imaju sa sobom sredstva za dezinfekciju ruku na bazi alkohola u onim situacijama kada ruke ne mogu redovno prati.

Opšte mjere zaštite

redovno prati ruke sapunom i vodom i osušiti ruke jednokratnim ubrusima ili koristiti dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola,

– prilikom kašljanja ili kihanja prekriti usta i nos papirnom maramicom i odbaciti je u korpu za smeće sa poklopcem te oprati ruke,

– izbjegavati bliski kontakt sa osobama koje imaju respiratorne simptome kao što je povišena tjelesna temperatura, grlobolja, kratak dah i kašalj.

Specifične mjere zaštite

Vozač koji prevozi putnike među kojima ima putnika sa sumnjom na COVID-19 a vozački prostor je odvojen od ostatka vozila nije potrebno da nosi masku, dovoljno je održavati higijenu ruku češćim pranjem ili gelom za dezinfekciju na bazi 70% alkohola a u slučaju da pregrada ne postoji, potrebno je nositi masku na licu i održavati higijenu ruku češćim pranjem ili gelom za dezinfekciju na bazi 70% alkohola. Potrebno je održavati prostornu udaljenost od najmanje 2 metra u socijalnom kontaktu u zatvorenom prostoru odnosno 1 metar na otvorenom.

– Vozači koji prevoze putnike trebaju održavati higijenu svog neposrednog radnog prostora, vozačkog mjesta i kabine tako da povremeno prebrišu površine koje se često dodiruju rukama sa sredstvom za dezinfekciju površina.

srpskainfo.com

ASHA prodaja vozila