Početna BiH Ovaj dio naše zemlje je od početka godine napustilo 15.000 osoba!

Ovaj dio naše zemlje je od početka godine napustilo 15.000 osoba!

U periodu od 2013. godine do kraja 2021. godine, BiH je napustilo oko 484.998 građana, dok je samo u ovoj godini jedan dio BiH ostao bez 15.000 osoba.

Izjavila je ovo za BUKU Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije BiH na osnovu podataka koje su prikupili od terenskih sagovornika, iz mjesnih zajednica, od lokalnih vlasti, nevladinih organizacija, socijalnih službi…

Kada je riječ o registrovanom odlasku u ovoj, 2022. godini, Zukić kaže: “Radi se o opštinama Odžak, Domaljevac-Šamac, Modriča, Derventa, Bosanski Brod, Ljubuški, Široki Brijeg, Grude i Posušje. U ovim opštinama zabilježili smo da je otišlo preko 15.000 osoba samo u ovoj godini. Zbrajamo podatke i za ostale dijelove BiH”.

Naglasila je da je broj odlazaka io smanjen tokom 2019. godine, ali da je uslijedio pojačan odlazak u godinama koje su uslijedile.

Ističe da je nedavno boravila u Posušju, Stocu i Čapljini i da se u tim krajevima teško mogu vidjeti mladi ljudi, čak ni u kafićima. Njima je, dodaje, puno lakše otići jer je u blizini Hrvatska, a samim tim i Evropska unija.

“Ovdje se nešto specifično dešava, morali bi se u ovaj problem uključiti ne samo ekonomisti, već sve struke. Dosta ljudi je razočarano”, ističe Zukić dodajući da razlozi odlaska nisu samo ekonomske prirode, ljudima je počela smetati atmosfera koja predugo vlada u BiH. Traže život dostojan čovjeka, posao i platu za koju nije potrebna partijske knjižica, priliku da žive od svoga rada.

Zukić ističe da su pokušali kroz godine svoga rada alarmirati političare da počnu tražiti rješenja za problem odlaska, ali bezuspješno. I dok gradovi nestaju, dodaje, mi nemamo jasnu politiku kada je u pitanju zadržavanje građana, a ovo je postala tema koja interesuje samo novinare.