Početna Servisne Ova naselja i ulice su za vikend bez struje

Ova naselja i ulice su za vikend bez struje

Potrošači sa MBTS – HOTEL BALKAN, RŽR-Direkcija, Free radio, KI sistemi, Zgrada M. Pijade više Kvina i ulica Esada
Midžića biće uskraćeni za povremene isporuke el. energije.

Do prekida će dolaziti u vremenskom periodu od 08-16 sati.

Razlog je redovno održavanje postrojenja.