Početna Vijesti Oštre reakcije na dokapitalizaciju Ljubije: Hitno zaustavite proces!

Oštre reakcije na dokapitalizaciju Ljubije: Hitno zaustavite proces!

Resor za budžet i finansije Gradskog odbora SDS Banjaluka upozorava Vladu RS i nadležno Ministarstvo energetike i rudarstva da hitno obustavi proces dokapitalizacije Rudnika željezne rude Ljubija a.d. Prijedor.

Navode da postoje brojne nelogičnosti u postupku i pitanja na koja javnost u Republici Srpskoj, s obzirom na veliki značaj ovog rudnika, mora dobiti odgovor.

„Naime mediji su objavili informaciju o sazivanju Skupštine akcionara Rudnika željezne rude Ljubija a.d. Prijedor na kojoj će se donositi odluka o povećanju osnovnog kapitala Društva, za iznos od 50.777.428 KM. Emisija akcija ( povećanje kapitala ) upućena je jednom investitoru ‘AMERICAN-CANADIAN CONSORTIUM SE-GEDC New York’ “, napominju iz Resor za budžet i finansije SDS Banjaluka.

Smatramo, dodaju oni, da eventualno usvajanje predmetne odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva može proizvesti nesagledive posljedice po stanovnike podkozarskog kraja kao i sve građane Republike Srpske.

Od Vlade Republike Srpske su zatražili da hitno odgovori na sledeća pitanja:

• Na koji način je Vlada Republike Srpske odn. resorno ministarstvo došlo u kontakt sa potencijalnim investitorom ‘AMERICAN-CANADIAN CONSORTIUM SE-GEDC New York’, kada je predmetna kompanija osnovana i kakve reference u proizvodnji i vađenju ruda i kamena i sličnim djelatnostima ima.

• Trenutna vlasnička struktura je takva da je državni fondovi ( Akcijski fond, PREF i Fond za restituciju ) imaju 80 % u vlasništvu emitenta Rudnik željezne rude “Ljubija” a.d. Prijedor. Da li navedeni državni fondovi namjeravaju da učestvuju u predviđenoj dokapitalizaciji korištenjem prava preče kupovine čime bi zadržali sadašnje učešće u vlasništvu. U suprotnom ukoliko državni fondovi ne bi učestvovali u dokapitalizaciji a pod pretpostavkom da investitor ‘AMERICAN-CANADIAN CONSORTIUM SE-GEDC New York’ upiše čitavu emisiju, vlasništvo državnih fondova u Rudnika željezne rude “Ljubija” a.d. Prijedor bi palo na 40% , dok bi investitor ‘AMERICAN-CANADIAN CONSORTIUM SE-GEDC New York’ imao 50% u vlasništvu čime bi samostalno mogao donositi sve strateške odluke. Da li ste svjesni te opasnosti, te da li je stvarna namjera Vlade Republike Srpske da se putem najavljene dokapitalizacije prepusti većinski paket akcija unaprijed poznatom investitoru.

• Navedeno je da su ciljevi nove emisije ( dokapitalizacije ) stvaranje uslova za sigurnije i stabilnije poslovanje Društva te da su očekivani efekti dokapitalizacije- investiranja povezani sa poboljšanjem redovne poslovne aktivnosti Društva. Stim u vezi napominjemo da su Rudnici željezne rude “Ljubija” a.d. Prijedor u 2021. godini ostvarili dobit od cca 17.000.000 KM, da je akcionarima isplaćena dividenda u ukupnom iznosu od 15.000.000 KM. Iz tog razloga potpuno nam je nejasno i nelogično da kompanija koja ostvaruje toliku dobit i isplaćuje toliku dividendu ima potrebu za novih sredstvima koja se trebaju prikupiti kroz dokapitalizaciju u cilju kako ste naveli „ sigurnijeg i stabilnijeg poslovanja Društva“ te Vas molimo na nam stvarnu namjenu sredstava koja se planiraju obezbijediti kroz dokapitalizaciju detaljno obrazložite.

• U medijima je prenesena vijest da je Arcelor Mital iz Prijedora poslao sve radnike ( radi se o 700 radnika ) na prinudni odmor. Da li odluka Uprave Arcelor Mitala iz Prijedora o slanju radnika na prinudni odmor ima veze sa odlukama koje se trebaju donijeti na zakazanoj Skupštini akcionara, kakva je saradnja Vlade RS sa kompanijom Arcelor Mital, da li je ovoj kompaniji ponuđeno da učestvuje o dokapitalizaciji i u kojoj je fazi postupak ekploatacije tri miliona tona željezne rude na površinskom kopu Ciganuša – Škorac u Ljubiji.

„Još jednom pozivamo da se najavljena Skupština akcionara Rudnika željezne rude “Ljubija” a.d. Prijedor zakazana za dan 10.08.2022. godine otkaže te da se sve aktivnosti vezano za upravljanje resursima Republike Srpske obavljaju na javan i transparentan način“, poručili su iz Resora za budžet i finansije Gradskog odbora SDS Banjaluka.

Reagovali su i iz DNS-a

“Da li je to krenula rasprodaja strateških preduzeća i gušenje privrede Prijedorske regije od strane aktuelne vlasti zbog straha od gubitka izbora? Po onome što radi aktuelna vlast čini mi se da je realizacija u toku”, kaže dr Duško Ivić potpredsjednik DNS i šef kluba poslanika stranke u NSRS.

“Aktuelna vlast čini sve da ekonomski uništi Prijedorsku regiju i to se dobro vidi po onome što radi u strahu od gubitka izbora”, kaže Ivić i dodaje da je jedan od gorkih primjera uništavanja turističke privrede Prijedorske regije Trgovska gora i odlaganje radioaktivnog otpada u skladište pored rijeke Une.

Ivić kaže da Vlast Republike Srpske ne čini ništa ili, bolje je reći, pušta vlasti Republike Hrvatske da tu naprave odlagalište radioaktivnog otpada i na taj način zapečate sudbinu građana Novog Grada, Kostajnice, Kozarske Dubice odnosno unište cijelu regiju. Svojim nečinjenjem kao da žele da pokažu građanima ovih područja da prirodne ljepote i turizam ove regije treba da nestanu.

“Sljedeći primjer je RŽR Ljubija, koji sada ponovo žele da prodaju, poslije neuspješne prodaje državnog kapitala 2015. godine u NSRS kada je DNS, zahvaljujući podršci opozicionih poslanika, uspio da zaustavi prodaju državnog kapitala”, kaže Ivić i dodaje da je tada DNS tražio da se rudnik pokrene da radi, da rudarenje u Ljubiji ponovo zaživi da, Ljubija oživi kao mjesto i da se zaposle stanovnici Ljubije i cijele Prijedorske regije, dok je SNSD- ov koncept bio da se RŽR Ljubija proda nekom tamo tajkunu i na jeftin način dođe do atraktivnih lokacija u centru grada koje su pogodne za gradnju, a koje su sada u vlasništvu RŽR Ljubije.

Ivić ističe samo jednu lokaciju, a to je veliki parking pored centra za socijalni rad, a kaže da ih ima još mnogo.

“Atraktivne lokacije su u pozadina privatizacije RŽR Ljubija po SNSD-ovom konceptu, a ne pokretanje rudnika. Izgleda da je i zadnja posjeta Izraelu gospodinaDodika, presjednika SNSD, bila u tom cilju da se rudnik proda po svaku cijenu prije izbora, dok su još na vlasti”, poručuje Ivić.

On dodaje da su učesnici u prodaji ostali isti iz 2015. godine, a isti su ostali i ciljevi – otimanje imovine od građana Srpske i prodaja u bescjenje, bogaćenje politički podobnih tajkuna.

“To znači da Republika Srpska ostaje bez jednog od najvećih rudnika željezne rude u Evropi, a trenutna geopolitčka situacija nam govori da će rudnici željezne rude tek biti na cijeni poslije završetka sukoba u Ukraini, jer će potražnja za željeznom rudom biti još veća”, rekao je potpredsjednik DNS.

On kaže da se aktuelna vlast trudi da, pored rasprodaje strateških preduzeća, na svaki način uguši bilo kakvu privrednu aktivnost ove regije, da ugasi život u ovoj regiji.

“Najsvežiji primjer je i zatvaranje graničnog prelaza Jasenovac. Taj granični prelaz je žila kucavice za izvozno orijentisanu i turističku privredu, kao i građane Prijedorske regije. Zamislite u jeku sezone zatvaraju granični prelaz i put koji se može raditi u bilo koje doba godine, tako da će ugostitelji ostati i bez ono malo prihoda koje su trebali zaraditi, a izvozno orijentisani privrednici će, zbog dužine prevoza robe, koji je sada duplo duži, i visoke cijene goriva, pretpiti velike gubitke”, smatra Ivić.

On ističe da je aktuelna vlast ovim potezom zatvorila nos i usta privredi i građanima Prijedorske regije i tjera ih da dišu.

“Građani Prijedorske regije, privrednici, razmislite koliko ćemo još dugo moći tako disati, a da se ne ugušimo”, zaključio je Ivić.