Danas je svečano otvoreno društveno preduzeće “Po.Moć”, koje će se baviti čišćenjem i održavanje dvorišta. Ujedno je to bila i završna aktivnost projekta „Zajedno smo bliže“, koji se odnosio na pomoć teško zapošljivim ženama žrtvama porodičnog nasilja, kao i teško zapošljivim korisnicima jednokratne pomoći  iz ruralnih područja.

Oni koji će da rade u ovom preduzeću, zahvalni su na pruženoj prilici.

“Ovo mi znači mnogo, jer ću imati stalni posao, imaću uplaćen radni staž. Neke redovne prihode ću imati i  moći ću da živim normalno”, rekla je Nevenka Banjac, jedna od od četvoro zaposlenih u „Po.Moći“.

Ovim je zaključen projekat  “Zajedno smo bliže”, čiji je cilj bio konkretna pomoć teško zapošljivim kategorijama.Projekat se realizuje uz podršku UNICEF-a u BiH,  a provodi ga Centar za socijalni rad Prijedor u saradnji sa Gradom Prijedorom, Biroom za zapošljavanje-filijala Prijedor  i UG„Hleb života“.

U ovom udurženju, koje već ima iskustva sa socijalnim preduzećima, kažu da očekuju da će intersovanje za usluge “Po.Moći” biti veliko.

“Dugo radimo na pripremi ovog projekta, tako da smo nastojali ostvariti kontakt sa potencijalnim korisnicima usluga preduzeća. Imamo još mjesec dana prostora, možda će početak biti težak, ali vjerujem da ćemo to premostiti, jer ovo, zaista, ima perspektivu”, rekao je Danko Malešević, izvršni direktor UG “Hleb života”.

Iz prijedorskog Centra za socijalni rad pojasnili su da je projektnim aktivnostima vršen uticaj na promjenu svijesti korisnika, osnaživanje ličnih resursa, izlazak iz pasivne pozicije, ali i povećanje radnih kapaciteta i motivacije za zaposlenje.To je značajno, kažu u ovoj ustanovi,  jer su tokom rada sa korisnicima utvrdili da je mnogo onih koji su radno sposobni, ali koji su van tržišta rada zbog nekih ličnih karakterstika.

“Česta je situacija da su ljudi depresivni, da imaju manjak samopouzdanja, ili dolaze iz porodica u kojima su transgeneracijski onesposobljeni da smostalno brinu o sebi  i svojim porodicma. To smo nastojali da prevaziđemo edukacijom, i tu smo prepoznali četiri osobe koje smo angažovali u okviru društvenog predzetništva”, rekla je Dragana Savić Pešević, socijalni radnik u CSR Prijedor.

Priliku za zaposljenje na ovaj način dobilo oko 50 osoba u BiH, a iz UNICEF-a kažu da će se ove aktivnosti nastaviti i u bućnosti.

“Imamo tu dobre vijesti, jer se pojavila jedna banka iz  koje su rekli da će svim našim partnerima u ovoj aktivnosti putem granta dati određeni iznos, kako bi se nastavile ove aktivnosti”, napomenula je Selma Kazić, šef programa inkluzije i socijalne zaštite UNICEF-a BiH.

Svoju podršku, učešćem u finansiranju projekta, dao i je i Grad Prijedor.

“Naša lokalna zajednica je učestvovala u projektu, dijelom sredstava. I na tome se sigurno neće stati. U budžetu za ovu godinu smo ostavili sredstva za istu stavku, a i naredne godine planiramo slične zajedničke aktivnosti. Sigurno da ovo mnogo znači korisinicima socijalne zaštite, ali i za sve nas”, poručio je gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor.

Projekat “Zajedno smo bliže” odvija se u okviru projekta “Jačanje socijalne i zdravstvene zaštite kao odgovor na pandemiju Covid 19 u BiH”, a finansira ga USAID.