Početna Prijedorski region Osnovano koordinaciono tijelo socijalno- humanitarnih organizacija

Osnovano koordinaciono tijelo socijalno- humanitarnih organizacija

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Juče su u prostorijama Gradske uprave sastanak održali predsjednik Skupštine Grada Mirsad Duratović, načelnica Odjeljenja za društvene djelatnosti Monja Kasalović,šefa Tima za dezinfekciju pri Štabu za vanredne situacije Zlatko Ritan i direktora Centra za socijalni rad Prijedor Brane Vujasin sa predstavnicima socijalno- humanitarnih organizacija koje djeluju na području Prijedora.

Sastanak je sazvan sa ciljem formiranja koordinacionog tijela ovih organizacija. Razlog formiranja je potreba da se izbjegnu situacije da samo jedna određena grupa osoba odnosno porodica u stanju socijalne potrebe bude korisnik humanitarne pomoći.

Do sada se na terenu dešavalo da se organizacije dupliraju kod istih korisnika pomoći i na istim terenima. U situaciji u kojoj se trenutno nalazimo, zbog korona virusa, neophodno je da se raspodjela humanitarne pomoći organizuje na taj način da što više porodica i pojedinaca dobije pakete sa prehrambeno-higijenskim proizvodima. To se može postići samo koordinisanom raspodjelom kojom se  rukovodi sa jednog mjesta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

 

Zaključci sa sastanka:

  1. Formira se Koordinacija socijalno-humanitarnih organizacija u Prijedoru. Koordinaciju formiraju: Odjeljenje za društvene djelatnosti Grada Prijedor, Centar za socijalni rad Prijedor, „Crveni krst“-Prijedor, HO „Optimisti“-Prijedor, HO „Hleb života“-Prijedor, MDD „Merhamet“-Prijedor, HO „Humano brdo“-Prijedor.
  2. Koordinacija će djelovati preko Centra za socijalni rad Prijedor. Za koordinatora se imenuje Brane Vujasin, direktor Centra za socijalni rad.
  3. Zadužuje se koordinator da oformi viber-grupu Koordinacije radi brže komunikacije između članova Koordinacije.
  4. Sve organizacije, članice koordinacije, da dostave spiskove svojih korisnika pomoći koordinatoru odnosno Centru za socijalni rad.
  5. Zadužuje se koordinator da uspostavi kontakt sa Odsjekom za mjesne zajednice grada Prijedor kako bi u saradnji sa Savjetima MZ uradili spisak najugroženijih lica po mjesnim zajednicama.
  6. Organizacije će o svojim aktivnostima izvještavati koordinator koji će izvještaj proslijeđivati načelnici Odjeljenja za društvene djelatnosti a ona dalje Gradonačelniku.
  7. Upućuje se apel svim organizacijama na području Grada Prijedor koje se bave socijalno-humanitarnim radom da se priključe Koordinaciji.

 

 

 

ASHA prodaja vozila