Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku da ograniči cijenu peleta na tržištu u jednom dijelu BiH, isti će naknadno biti i u drugom.

“U dogovoru sa Vladom Federacije BiH očekujemo da i oni u što skorije vrijeme urade isto. Tako da bi cijena na tržištu u buduće u cijeloj BiH mogla biti ograničena na 480 KM, plus PDV po jednoj toni, što je i usaglašeno sa proizvođačima peleta”, rekao je entitetski premijer Radovan Višković.

Ova mjera će važiti do kraja marta naredne godine.

“Ukoliko u ovom periodu do marta mjeseca naredne godine dođe do bilo kakvih promjena u proizvođačkim cijenama ili nečemu drugome, mi ćemo ovu odluku ponovo korigovati u dogovoru sa proizvođačima peleta”, ističe Višković.