Na jučerašnjem štrajku upozorenja koji je održan u periodu od 12 do 13 h, okupili su se svi članovi sindikata, kao i radnici koji nisu članovi sindikata. Prisutnim medijima smo iznijeli svoje zahtjeve i najavili svakodnevi jednočasovni štrajk do ispunjenja naših zahtjeva. Radnici su bili jedinstveni u svojim zahtjevima .

Štrajku upozorenja je prisustvovala i Snježana Radić, izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Prijedor, koja je ispred sindikata pružila punu podršku radnicima IPC „Kozarski vjesnik“. Snježana Radić istakla da će sindikat omogućiti da radnici dobiju sve potrebne informacije o njihovim pravima koja su definisana zakonom, takođe će im biti omogućena besplatna pravna pomoć u cilju ostvarenja tih prava.

Više puta smo se obraćali rukovodstvu firme sa našim zahtjevima , ali sve je ostalo na obećanjima.

U međuvremenu dug firme je narastao na preko 110 000 hiljada maraka.

Takođe smo se pismenim putem kao sindikat radnika IPC Kozarski vjesnik obratili gradonačelniku da nas primi na razgovor prije mjesec dana, do dan danas nismo dobili nikakav odgovor od njega niti je kontaktirao nikoga iz sindikata.

Grad Prijedor je osnivač firme sa više od 90 % vlasništva, ostalo su mali akcionari.

 

NAŠI GLAVNI I OSNOVNI ZAHTJEVI SU

UPLATA NEUPLAĆENIH DOPRINOSA ( POREZA I DOPRINOSA), od decembra prošle godine nisu uplaćeni porezi i doprinosi , samim tim i mogućnost liječenja, koje je sad već upitno posto se ljudi u fondu zdravstvenog osiguranja vode kao nezaposleni i moraju plaćati punu cijenu liječenja.

POVEĆANJE I REDOVNA ISPLATA LIČNIH DOHODAKA, Na adresu firme došlo je riješenje o blokadi računa, samim tim je upitna i plata radnika koja je izuzetno malena , većina radnika ima platu neznatno veću od minimalca.

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA, POTPISIVANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA

Mi nemamo sistematizaciju radnih mjesta adekvatnu poslovima koje obavljemo, Sistematizacija koja je zadnja napravljena pravilo ju je lice koje nema doticaja sa našom vrstom djelatnosti te je kao takva puna propusta koji nisu primjereni za naša radna mjesta , i naravno da zelimo da potpišemo kolektivni ugovor

DA NAM SE OBEZBIJEDI MINIMUM USLOVA RADA

Već duži period imamo probleba oko nabavke osnovnih srestava za rad, neće da nam više toče gorivo, ne možemi ići na teren, papir, sitne svakodnevni potrošni materijal.

Upitan je i dalji rad TV Prijedor, posto po Regulatornoj agenciji za komunikacije, možemo da se emitujemo kod kablovskih operatera do 31.12.2023. ŠTA DALJE…

 

Sindikat i radnici IPC „Kozarski vjesnik“