Tekst se nastavlja ispod oglasa

Preduzeće “Drvo eksport” iz Teslića dobilo je koncesiju za istraživanje uglja na lokalitetu Bukova Kosa. S obzirom da je preduzeće od jednog broja mještana Bukove Kose otkupilo zemljište, kada se potpiše ugovor sa Ministarstvom energetike i rudarstva Republike Srpske, istražni radovi mogu da počnu.

Ovo preduzeće u Prijedoru je organizovalo sastanak, s ciljem da se, kako kažu, razjasne nedoumice i nesporazumi. “Cilj ovog skupa je da se iznesu stručna mišljenja vezano za rudarenje generalno u Prijedoru, tačnije na lokalitetu Bukova Kosa. Da se da stručno mišljenje kako će se odvijati dalji postupak tog rudarenja”, rekao je Ilija Praštalo, predstavnik “Drvo eksporta”.

Dekan Rudarskog fakulteta u Prijedoru Svjetlana Sredić smatra da sastanak nije kvalitetno pripremljen, jer kako ističe, nije dobila dovoljno informacija za kvalitetnu stručnu diskusiju. “Ja sam tek danas saznala da nije urađen ni projekat detaljnih geoloških istraživanja. Prvi korak je projekat detaljnih geoloških istraživanja koji definiše tačno prostor na kojem će se vršiti istraživanja. Postoji jasna pocedura, Zakon o geološkim istraživanjima, najnoviji iz 2022. godine sve je jasno i precizno definisao”, dodala je ona.

Mišljenje dekana Rudarskog fakulteta dijeli i direktor Rudarskog instituta Dragoja Lajić. On navodi da je od organizatora sastanka tražio određene podatke koje nije dobio. Lajić takođe ističe da je u pozivu bilo naznačeno više rudarskih tema, ali da je bilo za očekivati da će pažnja biti usmjerena na ugalj i Bukovu Kosu. “Zakonska regulativa je tu sasvim jasna. Zakonsku regulativu treba poštovati, od dobijanja koncesije na pravo eksploatacije, pa do otvaranja rudnika”, rekao je on.

Struka nije dovoljno informisana, zato su naši utisci nakon ovog sastanka pomiješani, kaže Miroslav Curić, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Veliko Palančište. “Barata se o eksploataciji, istraživanju, ima li projekta, nema li projekta, mnogo toga je još uvijek nepoznato i onda nije ni čudo zašto su mještani zbunjeni i zbog čega ne žele da učestvuju u svemu tome”, rekao je on.

Sastanku je prisustvovao i gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor sa saradnicima. On je istakao da lokalna zajednica insistira na poštovanju zakona i mišljenju struke. Gradonačelnik je takođe napomenuo da su mogućnosti lokalne zajednice ograničene i da ključnu riječ ima Vlada Republike Srpske, odnosno Ministarstvo energetike i rudarstva RS.

“Grad Prijedor ne može dati saglasnost, ukoliko struka kaže da je to štetno po građane. Treba vidjeti šta je dozvoljeno, koji su da tako kažem, postotci sumpora dozvoljeni, a koji su štetni. Naravno, ima nadležno ministarstvo, imaju inspekcije koje su iznad nas. Nažalost, opet ponavljam, Grad Prijedor može ići do jedne granice sa svojim saglasnostima i mišljenjima, ali ovaj postupak kompletan vodi resorno ministarstvo”, rekao je Javor.

Ono što je jasno to je da će uskoro na Bukovoj Kosi početi istraživanja zaliha i kvaliteta uglja. Mještani kažu da se plaše da će početak istraživanja ujedno značiti i početak eksploatacije. U Gradskoj upravi su kategorični u tvrdnjama da sve mora ići po zakonu i da se nakon istraživanja moraju uraditi neophodni elaborati, koji će pokazati da li će biti otvaranja rudnika.