Početna Prijedorski region Održan poslovni forum prijedorske dijaspore sa lokalnim privrednicima

Održan poslovni forum prijedorske dijaspore sa lokalnim privrednicima

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U organizaciji grada Prijedora u četvrtak, 30.08.2018. godine, održan je Poslovni forum prijedorske dijaspore sa lokalnim privrednicima. Održavanje poslovnog foruma je jedna od planiranih aktivnosti lokalne inicijative „Partnerstvo dijaspore i grada Prijedora u funkciji razvoja lokalne privrede“, kojim Grad Prijedor učestvujena projektu „Dijaspora za razvoj“.

Na poslovnom forumu je prezentovana investiciona ponuda Grada Prijedora i tri uspješne kompanije, koje svoje poslovanje obavljaju na području grada Prijedora, a pokrenuli su ih ljudi iz dijaspore, te su održani poslovni susreti (B2B) između lokalnih privrednika i poslovne dijaspore porijeklom iz Prijedora. Susret je organizovans ciljem stvaranja novih poslovnih prilika, potencijalnih investicija i otvaranja novih radnih mjesta u Prijedoru.

Inicijativom „Partnerstvo dijaspore i grada Prijedora“ se nastoji postići veća uključenost dijaspore u razvoj lokalne privrede, prenos znanja i zapošljavanje novih radnika.Dodatno,izgrađeno je partnerstvo sa kompanijom „Cromex“ d.o.o. koja je kao partner inicijative nabavila CNC mašinu za vanjsku obradu pozicija od metala i repromaterijal za potrebe organizovanja i sprovođenja obuke za CNC operatere. Kreiran je program obuke zajedno sa stručnjacima iz dijaspore, provedena obuka za 7 polaznika, od čega su 4 najbolja kandidata zaposlena u ovoj kompaniji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pored ovih aktivnosti, u partnerstvu sa Agencijom za ekonomski razvoj Grada Prijedor „PREDA-PD“, kreirana je i web platformaza uvezivanje poslovne dijaspore sa lokalnim privrednicima.

Dijaspora za razvoj (D4D) je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH iIOM BiH. D4D projektom se želi ohrabriti dijaspora i jedinice lokalne samouprave da rade zajedno na razvoju svojih lokalnih zajednica.