Početna Prijedorski region Odlukom o dokapitalizaciji prekršen zakon?

Odlukom o dokapitalizaciji prekršen zakon?

Odluka o dokapitalizaciji RŽR “Ljubija” u suprotnosti sa Zakonom o privatizaciji, navode za Gerilu izvori iz Vlade Republike Srpske.

Za svega 15 minuta, Skupština akcionara RŽR “Ljubija” usvojila je sve tačke dnevnog reda na sjednici ovog tijela, uključujući i Odluku o pokretanju dokapitalizacije RŽR Ljubija od 50,7 miliona KM.

Tako će vlasnik većinskog državnog udjela u RŽR “Ljubija” postati američko-kanadski konzorcijum SE-GEDC Corp.

Direktor „Ljubije“ Stanko Vujković je kazao nakon sjednice da je proces dokapitalizacije u skladu sa zakonom i da se emituje nominalna vrijednost preduzeća od 50.777.428 akcija, a dokapitalizator je dužan da taj iznos uplati na poseban račun RŽR-a.

“Ako se to ne desi, nema ništa od dokapitalizacije. Država kao trenutni većinski vlasnik zadržaće svoj paket akcija od nekih 40 procenata“, rekao je on.

Izvor iz Vlade Republike Srpske: Prekršen je Zakon o privatizaciji, Odluka se može oboriti na sudu

Izvori Gerile iz Vlade Republike Srpske kažu da uvođenje stranog investitora u Ljubiju u potpunosti nezakonito, te da će Republika Srpska imati velike posljedice nakon današnje odluke, kao ni da Vlada nije imala nijedno uporište da napravi tzv. listu preduzeća od strateškog značenja, a samim tim ni da skida ta preduzeća s liste.

Podsjećamo, Vlada RS je skinula “Ljubiju” sa liste strateških preduzeća, te je navedeno da je to neophodan uslov za prodaju akcija preduzeća.

„Član 6 Zakona o privatizaciji, ni u osnovnom tekstu ni u Izmjenama i dopunama ne ovlašćuje Vladu da sačini Odluku o utvrđivanju preduzeća od strateškog značaja. Vlada nema uporište, nema pravni osnov za donošenje ove Odluke, zato što ovaj Zakon, Član 6, stav 1, nabraja oblasti kojima posluju preduzeća od strateškog značaja. Jedna od oblasti je rudarstvo. Prema tome, ne može ni staviti, ni izbaciti Ljubiju sa liste strateških preduzeća. Može samo da nabroji sva preduzeća koja postoje i da više nikada ne dira ta preduzeća, ali ipak, poenta je da nije ovlaštena da pravi ove liste“, napominje izvor Gerile.

Naš izvor dodaje da je za ovu prodaju, Zakon o privatizaciji jasan- neophodna je odluka Narodne skupštine Republike Srpske, a u slučaju pokretanja bilo kakvog sudskog postupka, Republika Srpska će se naći pred isplatom velike odštete.

„Vlada nema to ovlašćenje da sama odlučuje kada je riječ o strateškim preduzećima. Može je ovlastiti samo Zakon, a on je nije ovlastio. On je prozvao oblasti sa specifičnim ciljem da se privatizacija preduzeća iz tih oblasti učini uz saglasnost skupštine, na osnovu posebnog privatizacionog programa i izuzetno direktno, što je navedeno u Članu 6 Stav 2, takođe, opet uz saglasnost NSRS. Dakle, u svakom slučaju , Vlada nema pravo da izbjegne skupštinu kada je riječ o privatizaciji preduzeća iz tih oblasti. Ovdje ako se izbjegne NS Republike Srpske automatski tu privatizaciju čini nezakonitom. Postoji osnov i za Ustavni sud i za krivično djelo. Ustavni sud će sigurno reći da je ova odluka Vlade bila neustavna i ako se pokrene postupak na Ustavnom sudu- ovo je odluka koja nema pravnu valjanost i nema pravni osnov. Sve što se bude uradilo na ovaj način može biti oboreno i može imati pravnu implikaciju ponovo u simslu štete. Ako neko nešto isplati, kasnije će potraživati to, uz neku kamatu“, navodi naš izvor.

Vukanović: Podnešene krivične prijave, a spremne i dopune prijava

Zbog odluke o dokapitalizaciji “Ljubije”, najavljene su nove krivične prijave.

„Odluka o prodaji Ljubije u najmanju ruku je kriminalna i nezakonita i to će biti predmet nove krivične prijave koja će biti dopunjena, već smo je podnijeli, ali dopunjena je sada, protiv odgovornih lica članova Vlade, ali i nadzornog odbora RŽR Ljubija. Jasno je da o ovom Narodna skupština RS nije raspravljala i da je odluka donesena i netransparentno i nezakonito. Treba tu, takođe, dodati da je javnost isključena iz ovog procesa, da se rasprodaje sve, od Alumine, RŽR Ljubija, priprema se Elektroprivreda, dakle, očito je da ova vlast želi da zakuje posljednje udarce u mrtvački sanduk Elektroprivrede RS, praveći od nje praznu ljušturu“, izjavio je za Gerilu opozicioni poslanik Nebojša Vukanović.

Dodaje i da je sporan rejting preduzeća kojeg je Vlada Republike Srpske izabrala direktnom pogodbom.

„Treba reći da je ta firma koja kupuje, da je ona tašna- mašna firma, bez ikakvih referenci, nikad se nije bavila rudarskom proizvodnjom, osnovana je prošle godine. Ima veoma skroman promet, treba joj ispitati porijeklo novca, odakle se kupuje. Firma je samo fiktivno registrovana u Petoj Aveniji, tako da jasno je da se radi o jednoj velikoj zloupotrebi i kriminalnom poslu za koji je najodgovorniji premijer Višković i ministri u njegovoj marionetskoj Vladi“, dodaje Vukanović.

(Gerila info)