Odbornici Skupštine grada Prijedora usvojili su danas Odluku o pribavljanju neopozive bankarske garancije u iznosu od 573.000 KM. Garancija se odnosi na dug po osnovu obračunatog PDV-a za naplatu parkinga, čiji je iznos 458.362 KM. S obzirom da Grad ovaj dug isplaćuje u ratama, bila je neophodna garancija banke da će rate biti izmirene na vrijeme, pojasnila je Maja Kunić, načelnik Odjeljenja za finansije.

“Ovdje se Grad ne zadužuje dodatno, u smislu novog kredita, niti daje garanciju svojim preduzećima čiji je većinski vlasnik, već jednostavno imamo saglasnost Skupštine da mi možemo pribaviti garanciju banke da ćemo sve rate izmiriti na vrijeme. Bankarska garancija veća je za 25 odsto u odnosu na dug, a to je, u stvari, taj rizik koje banke preuzimaju”, dodala je Kunićeva.

Grad je do sada uplatio dvije rate, a zadnja bi trebalo da bude u oktobru naredne godine. Skupština je danas imenovala i načelnike gradskih odjeljenja koji su do sada bili u funkciji vršilaca dužnosti.

kozarski