Početna Prijedorski region Odbačene žalbe na visinu utajenog poreza u „Arcelor Mittalu“

Odbačene žalbe na visinu utajenog poreza u „Arcelor Mittalu“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Primjedbe koje su „Arcelor Mittal“ Prijedor i Poreska uprava (PURS) uputili na Studiju transfernih cijena, kojom je utvrđeno da je prijedorska firma utajila porez od 3,3 miliona KM, su odbijene od strane konsultantske kuće „Crowe“.

Studija transfernih cijena „Arcelor Mittala“ Prijedor, čiju je izradu naručila Poreska uprava, završena je i pokazuje da je ta kompanija imala transferne cijene sa dvije povezane firme, koje ne odgovaraju tržišnim, čime je Budžet RS oštećen za više od 3,3 miliona KM, plus zatezne kamate čija visina tek treba da bude utvrđena, objavio je juče portal CAPITAL.

Na studiju su primjedbe dali u “Arcelor Mittalu”, ali i u Poreskoj upravi RS.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prva zamjerka „Mittala“ bila je da nijedan zakonski okvir nije propisivao da se srednja vrijednost, odnosno medijana, koristi za obračun korekcije po osnovu transfernih cijena.

Iz „Crowe“, koja je po narudžbi PURS radila studiju, „Mittalu“ su odgovorili da Pravilnik o transfernim cijenama i metodama za njihovo utvrđivanje definiše da se korekcija transfernih cijena vrši na srednju vrijednost, odnosno medijanu uporedivog seta razultata.

„Mittal“ je imao zamjerke i kako je „Crowe“ obračunao EBIT maržu, kao i na to što nisu navedeni razlozi odbijanja pojedinih kompanija iz konačnog uzorka PWC studije uporedivosti…

Iz Poreske uprave RS su zatražili da Studija treba da obuhvati još jednu propisanu metodu, jer bi rezultati u analizi dobijeni tom metodom mogli da budu kontrolni.

Iz „Crowe“ su odgovorili da je korišćena TNMM metoda, kao najpouzdanija metoda za utvrđivanje cijena u skladu sa principom „van dohvata ruke“ u analiziranim transakcijama između povezanih lica.

„Smatramo da metod uporedive cijene koji je izabran od Poreske uprave nije primjenljiv jer izvještaj o fer vrednovanju rude gvožđa predstavlja procjenu u pogledu cijene proizvoda koja bi se mogla postići uz pretpostavku da se proizvod „Arcelor Mittal“ Prijedor otprema u lokalne željezare u Evropi i na obali Kine. U izvještaju o fer vrednovanju rude gvožđa nisu navedene stvarno korišćene cijene između tačno utvrđenih subjekata, već se koriste procjene odnosno fer vrijednosti koje ukazuju na moguće cijene ruda koje bi se ostvarile u nekoj transakciji“, navedeno je u odgovoru „Crowe“.

Da PURS provjerava 270 miliona sumnjivih transakcija “Arcelor Mittala” CAPITAL je objavio u julu kada je raspisan tender za nabavku konsultantskih usluga izrade studije transfernih cijena.

Studija pokazuje da je da je „Arcelor Mittal“ Prijedor imao transferne cijene koje ne odgovaraju tržišnim sa kompanijama „Arcelor Mittal“ Zenica i „Arcelor Mittal Sourcing“.

Capital

ASHA prodaja vozila