Od 1. januara 2022. godine u Republici Srpskoj se primjenjuju izmjene i dopune Zakona o radu u kojima je propisano da se najniža plata uvećava po osnovu radnog staža.

Kako je navedeno iz Saveza sindikata RS, najniža plata u Srpskoj za 2022. godinu je 590 KM u neto iznosu, dok će primjenom novih zakonskih rješenja, radnik sa 20 godina radnog staža imati najnižu platu od oko 625 KM.
Iz Saveza sindikata RS su ocijenilio da su novom zakonskom regulativom otklonjene nedoumice u pogledu primjene instituta najniže plate, te onemogućene zloupotrebe poslodavaca i na jasan i nedvosmislen način utvrđena obaveza poslodavca da radniku iznos najniže plate uveća po osnovu radnog staža.

“Najniža plata za 2022. godinu utvrđena je u visini od 590 КM u neto iznosu. Primjenom nove zakonske regulative, radniku koji, na primjer, ima navršenih 20 godina radnog staža, poslodavac je dužan isplatiti najnižu platu u iznosu od 590 КM uvećanu najmanje za šest odsto (uvećanje od najmanje 0,3 odsto za svaku navršenu godinu radnog staža), što iznosi 625,40 КM . Na ovaj način, ispravlja se dugogodišnja nepravda prema radnicima koji primaju najnižu platu, posebno u privrednim djelatnostima”, istakli su iz Saveza sindikata RS.

Najniža plata isplaćuje se za puno radno vrijeme i prosječno ostvarene rezultate rada, koji čine osnovnu platu radnika . Shodno tome, na iznos najniže plate, osim uvećanja plate po osnovu radnog staža, moraju se obračunati i isplatiti i sva druga zakonska uvećanja po osnovu radnog učinka, prekovremenog rada, rada noću, rada na dane državnih i drugih praznika, troškovi obroka i prevoza.

Savez sindikata RS je podvukao da institut najniže plate predstavlja zaštitnu kategoriju, koja se primjenjuje samo kod isplate plate za NК radnike.

“Isplata najniže plate radnicima koji obavljaju složenije poslove (КV, SSS, VSS) predstavljalo bi njenu zloupotrebu”, upozoravaju sindikalci.