Od danas na području Grada Prijedora počinje pojačana intervencija na suzbijanju i sprečavanju prosjačenja i intenzivnije informisanje građana o posljedicama prosjačenja te jačanje društvene svijesti i odgovornosti prema zloupotrebi djece.

Gradskoj upravi Prijedor danas je održan sastanak radne grupe za koordinaciju i saradnju vezanu za protokol o postupanju u slučaju prosjačenja djece na području grada Prijedora.

Predstavnik Centra za socijalni rad i koordinator radne grupe Branka Jandrić istakla je da je radna grupa odgovorna za primjenu protokola te da je u narednom periodu potrebno poduzeti sve aktivnosti koje su predviđene radi sprečavanja prosjačenja koje je vidno prisutno pogotovo na određenim lokacijama u gradu.