Na području Policijske uprave Prijedor, u periodu od 27. novembra do 12. decembra, vršiće se pojačana kontrola učesnika u saobraćaju automatskim mjerenjem prekoračenja dopuštene brzine kretanja pomoću radarskog sistema u vozilu tzv. „presretač“.

Evidentiranje prekršaja vršiće se u pokretu, istovremeno u dolasku i odlasku. Prekršaji evidentirani u odlasku sankcionisaće se direktnom kontrolom, a prekršaji evidentirani u dolasku obrađivaće se naknadno.

Policijska uprava Prijedor apeluje na sve vozače da poštuju saobraćajna pravila i propise, posebno kada je u pitanju ograničenje brzine kretanja. Imajući u vidu loše vremenske uslove i smanjenu vidljivost apelujemo na vozače da posebnu pažnju obrate na bicikliste i pješake koji učestvuju u saobraćaju i koji su takođe obavezni poštovati saobraćajne propise.