Početna BiH OČEKIVANJA DA I POSLOVNA ZAJEDNICA UČESTVUJE U POVEĆANJU PLATA RADNICIMA

OČEKIVANJA DA I POSLOVNA ZAJEDNICA UČESTVUJE U POVEĆANJU PLATA RADNICIMA

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je poslije sastanka sa predstavnici Unije udruženja poslodavaca da je uvjeren da će poslovna zajednica iz svojih sredstava ići u pravcu povećanja plata. “Ne očekujemo da samo iznos sredstava kojih se `odriče` budžet Srpske bude ta cifra koja ide na povećanje plata nego i od poslovne zajednice očekujemo da i oni iz svojih sredstava uzmu učešće i povećaju plate svojim zaposlenima”, rekao je Višković.

On je istakao da će Vlada Srpske kroz mjere ekonomske politike ići u pravcu smanjenja poreskih stopa i da su blizu rješenja da zbirnu poresku stopu sa 32,9 odstom koliko iznosi u Srpskoj, svedu na 31 odsto.

“Takođe, idemo i jednim drugim načinom obračuna ličnih primanja, gdje će neoporezivi dio ostati na sadašnjem nivou od 700 KM, s tim da ćemo preći sa neto na bruto obračun ličnih primanja i po tom osnovu, prema našim preliminarnim izračunima, trebalo bi da `oslobodimo` našu privredu za oko 50 miliona KM”, rekao je Višković.

On je iznio očekivanje da to oslobađanje bude preliveno na povećanje plata i da je to, uslovno rečeno, pomoć Vlade Republike Srpske radnicima u Srpskoj.

Premijer je naveo da će se ići i na one mjere koje su započete još prošle godine, a odnose se na parafiskalne namete, gdje je rečeno da kod administrativnih i komunalnih taksi u ovoj godini ima smanjenje od 30 odsto, u idućoj 60 odsto, pa onda ponovo smanjenje kako bi na kraju 2023. godine bile potpuno ukinute.

Višković je najavio još određen broj zakonskih rješenja koja će biti odgovor Vlade na postojeće stanje i radi kreiranja mjera za narednu godinu s ciljem poboljšanja uslova za poslovanje u Srpskoj.

On je naglasio da je obaveza rasterećenja privrednog ambijenta jedna od obaveza koji je preuzela Vlada na osnovu ranije potpisaniog memoranduma sa socijalnim partnerima prema kojem će svi zajedno nastojati da prave određene uštede i rasterećenja koja će se moći odraziti i na povećanje ličnih primanja radnika u Srpskoj.

Višković je napomenuo da Vlada u kontinuitetu razgovara sa Unijom udruženja poslodavaca Srpske, sa Privrednom komorom i reprezentativnim sindikatima, a tu saradnju je ocijeno korektnom.

“Mi razgovaramo i tražimo da dijalogom rješavamo pitanja, jer je dijalog jedini način putem kojeg tražimo moguća rješenja”, naglasio je Višković.

On je najavio da će Unija Udruženja poslodavaca biti organizator jedne reprezentativne konferencije u vezi sa privređivanjem u Republici Srpskoj, koja će se održati 17. novembra u Banjaluci.

kozarski