Proljeće na prostoru Bosne i Hercegovine prema prognoznim modelima trebalo bi biti toplije u odnosu na prosječnu temperaturu zraka za period 1981. – 2010. godine.

Najveće pozitivne anomalije očekuju se u maju. Vjerovatnoća ostvarenja prognoze je umjerena do velika i kreće se od 60 do 75 posto, navedeno je u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Proljeće 2022. godine u poređenju s istim razdobljem prošle godine, trebalo bi biti nešto toplije. Prodori hladnih zračnih masa sa sjevera kontinenta, koji će oboriti temperaturu zraka ispod prosječnih vrijednosti, izvjesni su tokom čitavog promatranog perioda. Pojava mrazeva moguća je najmanje do treće dekade aprila.

Očekivani broj mraznih dana (minimalna temperatura zraka < 0,0 stepeni celzija) u Bosni tokom proljeća 2022. godine je do 18, a na području južne Hercegovine do dva mrazna dana. Ukupna prognozirana količina padavina, prema dostupnim materijalima, trebala bi biti nešto niža u odnosu na višegodišnji prosjek. Raspored padavina bit će neujednačen, a najviše padavina prognozira se sredinom prognostičkog perioda. Očekivane ukupne količine padavina trebale bi biti približno jednake u odnosu na proljeće 2021. godine. Dostupni prognostički materijali za područje Bosne i Hercegovine, po pitanju padavina, predviđaju umjerenu (oko 50 posto) vjerovatnoću ostvarenja prognoze. Pojava snijega je izvjesna, ali periode padanja snijega u ovom tipu prognoze nije moguće prognozirati. Za kraj napomena da je prognoza padavina na duži vremenski period složenija i s manjom vjerovatnoćom za uspješnost u odnosu na prognozu temperature.