Grad Prijedor objavio je četiri javna poziva za raspodjelu sredstava iz budžeta grada – za socijalno-humanitarna i udruženja nacionalnih manjina, za udruženja u oblasti amaterizma u kulturi, za sportske klubove i organizacije i za stipendije perspektivnim sportistima, izjavio je Dragan Vučenović šef Odsjeka za NVO i sport.

On je naveo da pravo na dodjelu sredstava imaju socijalno-humanitarna i udruženja nacionalnih manjina koja zastupaju i promovišu interes grada u oblastima socijalne, zdravstvene i boračko-invalidske zaštite, obrazovanja, nauke, zaštite ljudskih i prava nacionalnih manjina, zaštite vjerskih sloboda, kao i drugim oblastima od interesa za lokalnu zajednicu.
“Za socijalno-humanitarna i udruženja nacionalnih manjina grad je u budžetu izdvojio 150.000 KM”, rekao je Vučenović na konferenciji za medije u Prijedoru.
Za udruženja iz oblasti amaterizma u kulturi namijenjeno je 120.000 KM, a raspodjela sredstava će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o raspodjeli sredstava udruženjima u oblasti kultuno-umjetničkog, dramskog, scenskog , plesnog, književnog i likovnog amaterizma.

Za sportske klubove i organizacije namijenjeno je 450.000 KM ,a raspodjela sredstava će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o raspodjeli sredstava sportskim klubovima i organizacijama po kojem pravo na budžetska sredstva imaju svi oni koji su registrovani najmanje jednu godinu.
Grad je raspisao javni konkurs za dodjelu 40 stipendija perspektivnim sportistima za ovu godinu, a budžetska stavka iznosi 48.000 KM.
“Visina sportske stipendije iznosi 1.200 KM, a isplaćuje se mjesečno po 100 KM”, naveo je Vučenović.

Pravo na stipendiju imaju perspektivni sportisti do navršenih 18 godina u tekućoj godini, a ograničenje u pogledu godina života ne odnosi se na sportiste sa invaliditetom i potencijalne olimpijske kandidate.
Svi javni pozivi i konkursi objavljeni su na zvaničnoj internet stranici grada i otvoreni su 15 dana od dana posljednje objave.
Vučenović je dodao da posebne stavke u budžetu imaju udruženja koja se bave civilnim žrtvama rata, penzionera i regionalno udruženje izbjeglih i raseljenih lica sa sjedištem u Prijedoru.