Početna BiH Obavezna provjera osoba koje se angažuju za rad sa djecom

Obavezna provjera osoba koje se angažuju za rad sa djecom

Ustanove i institucije koje rade sa djecom obavezne su da obave provjere lica prilikom prijema u radni odnos ili ih angažuju za obavljanje poslova koji dovode do neposrednog kontakta sa djecom, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Organi i organizacije, ustanove, institucije i udruženja dužni su da kod MUP-a zatraže provjeru da li je to lice upisano u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, navodi se u saopštenju.

Iz MUP-a naglašavaju da je ta obaveza definisana Zakonom o registru lica pravosnažno osuđenih za seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece koji je i definisao uspostavljanje registra čija je svrha obezbjeđivanje zaštite djece od seksualne zloupotrebe, zlostavljanja i iskorištavanja, te sprečavanje lica pravosnažno osuđenih za ta krivična djela da ponovo izvrše isto ili slično krivično djelo.

Novčanom kaznom od 8.000 do 15.000 KM kazniće se odgovorno lice u pravnom licu ako od nadležnog organa, odnosno MUP-a ne zatraži ove podatke”, ističe se u saopštenju.

Iz MUP-a podsjećaju da se u registar upisuju lica pravosnažno osuđena za krivična djela protiv polnog integriteta izvršena na štetu djece i maloljetnih lica propisana Krivičnim zakonikom Republike Srpske, kao i zakonima koji su prestali da važe.

Podaci iz registra vode se trajno i ne brišu se.

Zakonom je definisano da lice koje je pravosnažno osuđeno za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece dužno da se nakon izdržane kazne javlja nadležnoj organizacionoj jedinici MUP-a po mjestu stanovanja, kao i da ih obavještava o svakom putovanju van mjesta stanovanja, odredištu i dužni trajanja putovanja najkasnije 24 časa prije putovanja“, podsjeća se u saopštenju.

Kako se naglašava, ta lica su obavezna da se uzdržavaju od posjećivanja mjesta i objekata u kojima se okupljaju djeca, kao što su školske zgrade, školska dvorišta, vrtići, igrališta, igraonice i slično.

Lice koje ne poštuje ove odredbe Zakona kazniće se novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM ili kaznom zatvora u trajanju od 30 do 60 dana“, navodi se u saopštenju.