Danas i o prijedlogu Programa ekonomskih reformi

Narodna skupština Republike Srpske razmatraće danas po hitnom postupku Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2022. godinu, Prijedlog zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za iduću godinu, te prijedlog Programa ekonomskih reformi Srpske za period od 2022. do 2024. godine.

Na posebnoj sjednici u Banjaluci po hitnom postupku biće razmatrani i prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, o doprinosima, o radu, o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, te o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske.

Biće razmatrani po hitnom postupku i prijedlozi zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske, o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, o platama zaposlenih u oblasti kulture, o platama zaposlenih u organima uprave Srpske, te o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Na dnevnom redu su i prijedlozi zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske, o izmjenama i dopuni Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, o dječjoj zaštiti, o komunalnim taksama, o poljoprivrednom zemljištu.

aloonline