Početna Prijedorski region Novi zaključci Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Prijedora

Novi zaključci Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Prijedora

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 23.03.2020. godine  U 12,00 časova Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

  1. Na području grada Prijedora do sada je potvrđen jedan slučaj oboljenja od novog korona virusa.  U kućnoj izolaciji i pod zdravstvenim nadzorom je 847 lica,a za 17 osoba je prestao zdravstveni nadzor.
  2. Zadužuju se nadležni inspekcijski i kontrolni organi Gradske uprave Prijedor da  u potpunosti sprovedu Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije o preduzimanju mjera protiv lica koja ne poštuju mjere kućne izolacije kao i zaključak o ograničenju kupovine pojedinih proizvoda kojim je određeno da jedno fizičko lice može kupiti: do 25 kg brašna, 2 kg kuhinjske soli,  do 3 litre ulja , do 3 kg šećera , do 3 litre sredstva za održavanje lične higijene i do 10 kg sredtstva za održavanje higijene predmeta i prostora.
  3. Određuje se objekat Planinarskog dom „Kotlovača“ na Kotlovači kao lokalitet za smještanje lica za koje je utvrđeno da su postupila suprotno mjerama kućne izolacije odnosno karantina.
  4. Za lica koja se smještaju u karantin od strane nadležnih subjekata obezbijediti sanitarno – higijsnske i sve druge zakonom propisane uslove za boravak u uslovima karantina.Ishranu lica smještenih u karantin obezbijediti dostavom hrane koja se priprema u javnoj kuhinji u Prijedoru
  5. Zadužuju se apoteke na području grada Prijedora da u potpunosti sprovedu Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije o radnom vremenu radnim danom od 8 do 18.časova i vikendom od 8 do 13 časova.Javne apoteke su obavezne obezbijediti kontinuirano snabdijevanje lijekovima i medicinskim sredstvima u najmanje jednoj apoteci u skladu sa propisima koji uređuju apotekarsku djelatnost
  6. Zadužuje se inspekcija za saobraćaj Gradske uprave Prijedor da postupi po Zaključku Republičkog štaba za vanredne situacije o obustavi javnog prevoza u drumskom saobraćaju kojom se obustavlja javni prevoz lica u drumskom saobraćaju na republičkim autobuskim linijama preko 50 km u vrijeme trajanja vanredne situacije.
  7. Apeluje se na građane starije od 65. godina da se uzdrže od kretanja na javnim površinama, jer će nadležni kontrolni organi strogo primjenjivati kaznene odredbe zbog nepoštivanja Naredbi  donesenih od strane Republičkog štaba za vanredne situacje.
  8. Preporučuje se Poštama Srpske a.d. Banja Luka RJ Prijedor da se uključe u  aktivnosti plaćanja računa za lica starija od 65 godina i druga stara i iznemogla lica.

 

Tekst se nastavlja ispod oglasa

KOMANDANT: Milenko Đaković

ASHA prodaja vozila