Zaposlenima u javnim zdravstvenim ustanovama u Srpskoj ubuduće će dnevnice tokom rada za praznike biti uvećane za čak 150 odsto, dok trudnice počev od šestog mjeseca trudnoće i majke sa djetetom do dvije godine života ne mogu biti raspoređene na noćni rad.

To su samo neke od novina koje su predviđene posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Srpske, koji je juče potpisao ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić sa predsjednicima Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Nikolom Crnčevićem i Samostalnog sindikata radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Željkom Šukalom, a koji je zaključen na period od tri godine.

– Zadovoljstvo mi je što je među prvim aktivnostima ministarstva u 2022. godini potpisivanje ovog kolektivnog ugovora, koji je rezultat predanog rada i saradnje – kazao je Šeranić.

Među novinama predviđenim ovim ugovorom su i normiranje rada po pozivu, kao posebnog oblika rada u izuzetnim slučajevima, koji se smatra prekovremenim radom, dodavanje novih osnova za plaćeno odsustvo te značajno duža mogućnost trajanja neplaćenog odsustva nego do sada.

Predstavnici sindikata ocijenili su da su ovi pomaci značajni za medicinare, a kao najznačajniji izdvojili su uvećanje dnevnica za praznične dane, jasno definisano pravo na neplaćeno odsustvo radnika te jasno definisanje učesnika u izradi akta o procjeni rizika.

Šukalo je kazao za “Glas Srpske” da je ovaj kolektivni ugovor bitan, jer sam Zakon o platama ne definiše sva prava i obaveze radnika u zdravstvu.

– Jedna od najvećih novina na kojoj smo godinama insistirali jeste da je dnevnica radnika koji radi na državni praznik uvećana za 150 odsto, u odnosu na prije, kada je bila veća samo za 50 odsto – kazao je Šukalo dodajući da će od sada medicinari koji su dužni da tokom praznika budu na poslu dobiti dvije i po dnevnice za taj dan.

Šukalo je dodao da je razgraničena aktivna od pasivne pripravnosti, definisan prekovremeni rad i uslovi neplaćenog odsustvo radnika.

– Poslodavac sada može da odobri zaposlenom neplaćeno odsustvo u zavisnosti od potreba te ustanove – pojasnio je Šukalo.

Crnčević je za “Glas” kazao da je potpisivanje ovog kolektivnog ugovora mali, ali značajan korak u poboljšanju statusa zdravstvenih radnika.

– Ovo je dobra polazna osnova za dalje pregovore koji nas očekuju sa ministarstvom. Mi ćemo se truditi, što je naša i obaveza, da sve radne uslove i ekonomsko-socijalni status naših medicinara dodatno poboljšamo – istakao je Crnčević.

Plate

U Ministarstvu zdravlja su istakli da je važno unapređenje prava zaposlenih postignuto i u pogledu primanja radnika.

– To uključuje određene izmjene u pogledu naknada troškova prevoza, kao i otpremnine prilikom odlaska u penziju, a uvode se i prava na naknadu za povećane troškove boravka za vrijeme rada na terenu i za medicinsku pratnju prilikom transporta pacijenta iz ustanove u ustanovu te naknada za odvojeni život za vrijeme stručnog usavršavanja i osposobljavanja – pojasnili su u ministarstvu i dodali da zaposlene u zdravstvenim ustanovama u ovoj godini očekuje i dodatno povećanje plata i povećanje koeficijenata za tri odsto radnicima koji primaju plate veće od 1.000 KM, odnosno pet odsto za one sa primanjima nižim od 1.000 KM.