Početna Prijedorski region Novi servisi usluga prema građanima

Novi servisi usluga prema građanima

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gradska uprava Prijedor je , u želji da poboljša rad i komunikaciju sa građanima , na zvaničnoj internet stranici Grada Prijedora kreirala nove servise putem kojih građani imaju mogućnost brže komunikacije sa gradskom upravom. U pitanju su , pored ranije aktiviranog servisa ” Virtuelni matičar” putem kojeg se mogu naručiti dokumenti iz matičnih knjiga, i novi servisi ” Info pult” i “48 sati”.

Iz Gradske uprave Prijedor potvrđeno je da je za građane svakako najveća dobit ušteda u vremenu koje je potrebno da se dobije određena usluga.

“Povezivanjem informacionih sistema smanjujemo broj potrebnih papira i samim tim ubrzavamo sistem tako da sami procesi budu efikasniji,” ističu u Gradskoj upravi Prijedor.
Tako se na zvaničnoj internet stranici nalazi usluga “Info pult” link gdje se mogu pronaći sve informacije o obrascima, prijavama, uvjerenjima i zahtjevima koje građani podnose Gradskoj upravi, isti su pobrojani po organizacionim jedinicama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pored formulara koji se može štampati i popuniti, u pregledu se jasno vidi naziv postupka, rok za izdavanje, pravo na žalbu, kao i detaljan opis neophodne dokumentacije, administrativne takse i naknada, pravni osnov, opis postupka, kao i odgovorne osobe koje će obraditi predmet i njihovi kontakti.

Novina je usluga “48 sati” link, a putem ovog servisa građani mogu prijaviti komunalne probleme u svojoj okolini koji se odnose na: saobraćaj, javne površine, vodovod, kanalizaciju, odlaganje smeća, probleme etažnih zajednica, nepropisno držanje životinja i kućnih ljubimaca, nepridržavanje reda u radu privrednih subjekata i ostali problemi u nadležnosti Gradske uprave.

Na podnesene prijave, nadležne službe su dužne u roku od 48 sati da preduzmu odgovarajuće akcije. Prijave su anonimne i ukoliko građani žele, mogu dobiti povratnu informaciju.
Prednosti e-Uprave su da Gradska uprava postaje bliža i otvorenija prema građanima, kojima je omogućen lakši pristup informacijama kao i sami tok realizacije postupaka koje vodi gradska uprava, mogućnost građana da iznesu svoja mišljenja i da se njihova mišljenja uvažavaju, smanjenje troškova i ostvarivanje prava.
Pokretanja ovih servisa sa ciljem unapređenja rada Gradske uprave i poboljšanje komunikacije sa građanima je proces koji ima kontinuiranu podršku gradonačelnika, čija se poslovna politika upravo na ovaj način najbolje može prezentovati.

ASHA prodaja vozila