Početna BiH Novi minimalac od 650 KM teret za privredu RS: Najniža plata približila...

Novi minimalac od 650 KM teret za privredu RS: Najniža plata približila se prosječnoj

Odluka Vlade Republike Srpske da poveća njanižu platu u ovom enitetu na 650 KM teret je za privredu.

Privrednici su putem Privredne komore RS zatražili od Vlada da hitno poduzme mjere za rasterećenje privrede.

– Imajući u vidu da se posljednjim povećanjem najniža plata značajno približila prosječnoj plati u RS, što dodatno opterećuje politiku određivanja plata u privredi, jer negativno utiče na motivaciju visokokvalifikovane radne snage i stvara dodatni pritisak u ovom pravcu, neophodno je hitno definisati mjere koje će stvoriti uslove za rasterećenje poslovnih subjekata poreskih davanja, navode iz Komore.

Stoga je Upravni odbor Кomore predložio da se izvrše izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak – po hitnom postupku, na način da se u poreska oslobađanja uvrste regres i topli obrok u slučajevima kada privredni subjekti ne vrše samostalno pripremu toplog obroka, niti koriste usluge keteringa do određenog iznosa ili procenta.

– Dodatno smatramo da je zbog ravnopravnijeg sistema oporezivanja potrebno definisati i uvesti platne razrede prilikom oporezivanja poreza na dohodak, po uzoru na države regiona – Republiku Hrvatsku i Republiku Sloveniju, navode iz Komore.

Od 1. juna minimalna plata u RS je 650 KM.

U posljenjih nešto više od pola godine Vlada RS je dva puta podizala minimalnu platu – sa 540 KM na 560 KM, a nedavno sa 560 na 650 KM.