Početna Svijet Njemačka planira stroža pravila za davanje državljanstva – iskrenost važan kriterijum

Njemačka planira stroža pravila za davanje državljanstva – iskrenost važan kriterijum

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Kako dobiti njemački pasoš? Po pravilu, stranac mora da živi osam godina u Njemačkoj da bi mogao da podnese zahtijev za dobijanje državljanstva.

Ubuduće bi i iskrenost trebalo da bude važan kriterijum, piše “Dojče Vele”.

Strancima koji su prilikom ulaska u Njemačku dali pogrešna imena ili zemlje porijekla biće otežano dobijanje njemačkog državljanstva. Po nacrtu izmjena zakona koje je sačinilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Njemačke – vrijeme provedeno u Njemačkoj s lažnim identitetom više se neće računati.

Ovo je važno jer stranci u Saveznoj Republici Njemačkoj moraju da žive duže od osam godina prije nego što se mogu da podnesu zahtjev za njemački pasoš.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Pravni sistem koji sebe ozbiljno shvata ne smije da nagrađuje one koji ga ne poštuju. U suprotnom se podstiče kršenje zakona, diskriminiše ponašanje onih koje se pridržavaju zakona i tako potkopavaju preduslovi za njegovu efikasnost”, kaže se u obrazloženju prijedloga zakona.

Laganje zbog opasnosti od deportacije

Razni su razlozi za prikrivanje stvarnog identiteta ili porijekla: Na primjer, deportacija je teško moguća ako dotično lice nema papire i ako nije poznata njegova matična zemlja. Pored toga, šanse potražilaca azila da dobiju zaštitu u Njemačkoj znatno se razlikuju – u zavisnosti od zemlje porijekla.

Prijedlogom zakona takođe je predviđeno da oni koji se lažno predstave ne smiju dobiti ni dozvolu za privremeni boravak, niti poslije toga (neograničenu) dozvolu za naseljavanje. A ovo posljednje je neophodno da bi se dobilo njemačko državljanstvo. Shodno tome „utvrđivanje identiteta i državljanstva biće obavezni preduslov za izdavanje dozvole za naseljavanje”.

Pogođena su i djeca stranca

Još jedan pasus koji bi trebalo da se mijenja tiče se djece „falsifikatora identiteta”. Po važećem zakonu, djeca rođena u Njemačkoj čiji su roditelji stranci njemački pasoš uglavnom dobijaju od rođenja – pod uslovom da jedan od roditelja živi najmanje osam godina u zemlji.

Ako se ispostavi da je jedan od roditelja obmanuo vlasti u vezi sa svojim identitetom, djeca će takođe izgubiti njemačko državljanstvo. Međutim, ovo bi trebalo da odnosi samo na djecu do pet godina starosti. Ostali izuzeci su, na primjer, ako je jedan roditelj njemački državljanin. Pritom je takođe na snazi pravilo da – nijedno dijete u Njemačkoj ne može biti bez ijednog državljanstva.

Nacrtom zakona se takođe planira da osobe koje u Njemačkoj dobiju azil ili zaštitu u skladu sa Ženevskom konvencijom o izbjeglicama – po pravilu ne smiju imati više državljanstava. To se odnosi na oko četvrtinu svih potražilaca azila u Njemačkoj.

(Dojčevele)

 

ASHA prodaja vozila