“Neustavne radnje Republike Srpske kao i blokada državnih institucija koju sprovode političari iz RS imaće posljedice, kao što je očekivano smanjenje evropske i međunarodne pomoći. Drugi koraci se takođe razmatraju. Građani BiH zaslužuju odgovornu politiku i funkcionalne institucije”, mi ćemo krenuti sa sankcijama, naglasio je Waltmans.

Ambasador Holandije u Bosni i Hercegovini, Jan Waltmans, osudio je odluke Republike Srpske da blokira institucije države kao i da implementira zaključke sa sjednice Narodne Skupštine RS iz decembra 2021. o prenosu nadležnosti te podržao uvođenje sankcija kao odgovor na te, kako ih je nazvao, neustavne radnje.

“Neustavne radnje Republike Srpske kao i blokada državnih institucija koju sprovode političari iz RS imaće posljedice, kao što je očekivano smanjenje evropske i međunarodne pomoći. Drugi koraci se takođe razmatraju. Građani BiH zaslužuju odgovornu politiku i funkcionalne institucije”, naglasio je Waltmans.

Podsjetimo, na 24. posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske usvojena je Deklaracija o ustavnim principima i četiri informacije sa zaključcima o prijenosu nadležnosti s nivoa BiH na nivo entiteta. Deklaraciju nisu podržale stranke iz opozicije u tom entitetu.

Narodna skupština Republike Srpske je usvojila Informaciju o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH te zadužila Vladu Republike Srpske da u roku do šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u Narodnu skupštinu Republike Srpske zakone i druge propise koji će omogućiti nesmetano funkcionisanje Republike Srpske.

Prema navedenim zaključcima, zakoni i drugi propisi kojima je izvršen prijenos nadležnosti sa Republike Srpske na institucije BiH neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske od dana stupanja na snagu zakona i drugih propisa iz tačke 2. ovih zaključaka.

N1