Trenutni vodostaj rijeke Sane 453 centimetara i Sana je u porastu, a prema podacima kojima
raspolaže Gradski štab za vanredne situacije vodostaj rijeke Sane u Ključu opada što bi moglo da
bude ohrabrujuće za naredne sate.

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor , koji je i komandant Gradskog štaba za vanredne
sitaucije , sa dežurnim ekipama vatrogasaca i civilne zaštite je neprekidno na terenu, potvrdio je da
se stanje na terenu donekle stabilizuje budući da je trenutno prestala da pada kiša.
„ Očekujemo i blagi pad ukoliko ne bude većih padavina u Sanskom Mostu i Ključu“, izjavio je Javor.
On je potvrdio da je trenutno rijeka Miloševica u koritu.

„ Uradili smo sve što smo mogili početkom ove godine upravo da povećamo protok rijeke Miloševice i
to je sigurno dalo rezultata“, rekao je Javor.
On je dodao da se trenutno snima stanje na terenu jer ima zaplavljenih objekata.
Gradonačelnik je istakao da je količina padavina koja je prema podacima Republičkog
hitrometeorološkog zavoda pala u posljednjih 30 sati koja odgovara količinikoja padne za 30 dana.
„ Srećom, nemamo većih šteta na terenu osim par mjesta gdje su izlile podzemne vode i okružile
pojedina domaćinstva i učinićemo sve da oni budu bezbjedni“, istakao je Javor.
On je u poslijedpodnevnim časovima obišao Bišćane i Hambarine gdje je sa dežurnim službama
dopremao osnovne potrepštine i hranu porodicama čije su kuće zaplavljene.

Paketi interventne pomoći stigli su do šestočlane porodice u Bišćanima , a u Ljubiji je zbog odrona i
opasnosti po devetočlanu porodicu izvršena evakuacija i porodica će biti smještena u Centar za
socijalni rad.

U ovim trenucima traje obilazak Raškovca i Gomjenice te ostalih dijelova grada gdje prijeti izlijevanje
vode.

Pred dežurnim službama je još jedna duga noć pogotovo što podaci govore da je vodostaj rijeke
Gomjenice za samo sat vremena porastao za 40 cm.Prema podacima na sajtu grada vodostaj
Gomjenice je trenutno 504 centimetara.

Građani, kojima je neophodna pomoć neka se jave na dežurni telefon 123 ili 052-231-811.