fbpx

Nivo rijeke Sane u Prijedoru trenutno iznosi 370 cm, a u Sanskom Mostu 373 cm

Vodostaj rijeke Sane u Prijedoru trenutno iznosi 370 cm, intenzivno raste u posljednjih 12 sati, sa tendencijom da u toku noći dostigne kritični nivo od 420 cm. Vodostaji rijeka Miloševice i Puharske su u blagom padu, navodi se u najnovijem izvještaju Gradskog štaba za vanredne situacije.

Kiša i dalje neprestano nastavlja padati, ipak dobre vijesti su da je primjetan sporiji rast vodostaja rijeka na cijelom području Sanskog Mosta. Danas u 19 sati rijeka Sana dostigla je 373  cm.

 

Gradski štab za vanredne situacije donio je sljedeće zaključke:

 

  1. Vodostaj rijeke Sane trenutno iznosi 370 cm i isti ima intenzivan rast u poslednjih 12 sati sa tendencijom da u toku noći dostigne kritični nivo od 420 cm. Vodostaji rijeka Miloševica i Puharska su u blagom padu.
  2. Svi subjekti zaštite i spasavanja suu toku dana prema utvrđenim obavezama od strane Gradskog štaba za vanredne situacije preduzeli naložene mjere zaštite i spasavanja  iz prvog stepena pripravnoszi za zaštitu od poplava.
  3. Kako je prema meteorološkim predviđanjima moguće dostizanje kritičnog nivoa vodostaja rijeke Sane i plavljenja naselja u zoni rijeke Sane (Tukovi, Raškovac, Gomjenica i Brezičani) upućuje se upozorenje  stanovnicima u ovim stambenim zonama koji mogu biti zahvaćeni poplavom da  preduzmu preventivne mjere zaštite od poplava – podizanje stvari na viši nivo i preduzimanje mjera radi sprečavanja prodora vode u stambene objekte.
  4. Obavezuju se svi subjekti zaštite i spasavanja da preduzmu sve neophodne operativne mjere zaštite i spasavanja prema ukazanim potrebama na potencijalno ugoženim područjima.
  5. Obavezuje se Odsjek za civilu zašttu da kontinuirano prati stanje vodostaja i stanje na terenu i da blagovremeno Gradskom štabu za vanredne situacije predlaže preduzimanje potrebnih mjera zaštite i spasavanja.
Dental Studio Prijedor
ASHA prodaja vozila