Početna BiH Nezaposlenim roditeljima sa 4+ djece 750 KM plate

Nezaposlenim roditeljima sa 4+ djece 750 KM plate

Vlada je donijela odluku, kojom je utvrđeno novčano mjesečno primanje od 750 KM nezaposlenom roditelju četvoro i više djece.

Odlukom je utvrđeno i da se na ovo primanje plaća porez i pripadajući doprinosi u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Imajući u vidu član 8 Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj, koji je Narodna skupština Republike Srpske nedavno usvojila, bilo je potrebno da Vlada Republike Srpske donese odluku o utvrđivanju mjesečnog iznosa novčanog primanja nezaposlenog roditelja četvoro i više djece u RS.