fbpx

Neutrošeno 107 miliona KM za izgradnju autoputeva

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH /FBiH/ usvojio je danas po hitnom postupku predložene izmjene i dopune budžeta FBiH za ovu godinu, kojima je predviđeno da neutrošenih 107 miliona KM iz prošle godine za izgradnju autoputeva i brzih puteva bude planirano na isti način i za istu namjenu.

Ova sredstva potrebno je u što kraćem roku staviti na raspolaganje da bi što prije mogla biti utrošena za planirane infrastrukturne projekte koje realizuje preduzeće “Autoceste FBiH” Mostar.

To će biti omogućeno ukoliko predložene izmjene i dopune odobri i Predstavnički dom Parlamenta FBiH.

Osim neutrošenih 107 miliona KM iz prošle godine, federalni ministar finansija Jelka Milićević rekla je da je FBiH uplaćeno 87.207.037 KM jer je BiH ispunila sve uslove u okviru DPL projekta sa Svjetskom bankom, dok je 97.214.772 KM doznačeno u budžetu FBiH budući da su ispunjene mjere iz Pisma namjere proširenog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.

– Zbog toga, federalno Ministarstvo finansija je izmijenilo strukturu finansiranja ovogodišnjeg budžeta FBiH na način da se odustalo od planirane prodaje potraživanja od 60 miliona KM, te je smanjena planirana emisija obveznica za 124 miliona KM – rekla je Milićevićeva delegatima Doma naroda na današnjoj sjednici.

(Blic)

Dental Studio Prijedor
ASHA prodaja vozila