Ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić poručio je da bi u slučaju nestanka Republike Srpske u pitanje bilo dovedeno i postojanje Republike Srbije u svojim granicama.

“U koliko bi došlo do nestanka Republike Srpske otvorila bi se nova pitanja, novo pitanje Raške/Sandžaka, ali to bi bilo pitanje Sandžaka jer se tamo izjašnjavaju kao Bošnjaci, nakon toga bi se otvorilo pitanje Vojvodine. Vidite da u Vojvodini imamo ljude koji smatraju da su Vojvođani, da nisu Srbi, da trebaju da imaju svoju državu.

Znate šta bi bilo da nestane Republika Srpska? Srbija bi bila Beogradski pašaluk. Beograd i okolo Beograda nešto malo. Sve ostalo ne bi ostalo u sastavu Republike Srbije”, smatra Nešić.

On je kazao da su u zabludi oni koji misle da RS nije bitno pitanje Srbije.

“Republika Srpska je najbitnije pitanje Srbije, pored Kosova. Gubitak Kosova nakon toga i nestanak RS-a je gubitak Srbije. Srbija ne može postojati bez Kosova i Rs.

Nestanak RS-a bi doveo u pitanje egzisenciju i opstanak Srbije”, izjavio je u podcastu “Rubikon”.

Agencije