Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske isplatilo je, po osnovu podsticaja za povećanje plata za četvrti obračunski period, 8,9 miliona KM za 498 privrednih subjekata, koji su povećali platu za oko 21.000 radnika.

Ovo ministarstvo je, u saradnji sa Poreskom upravom Republike Srpske, a u skladu sa zakonskim rješenjima, sprovelo proceduru dodjele podsticaja za četvrti obračunski period od 1. januara do 30. juna ove godine.

Za dodjelu podsticaja za navedeni obračunski period prijavilo se ukupno 546 privrednih subjekata, a 498 njih je ispunilo uslove za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske, saopšteno je iz Ministarstva privrede i preduzetništva Srpske.

Najznačajni efekat dodjele podsticaja u četvrtom obračunskom periodu je povećanje plata radnicima za 26 odsto u odnosu na period početne plate kod privrednih subjekata koji su ostvarili pravo na podsticaj ili u apsolutnom iznosu za oko 31,4 miliona KM.

U prva četiri obračunska perioda, od jula 2019. do juna ove godine, dodijeljeno je podsticaja u ukupnom iznosu od oko 21,9 miliona KM za 805 različitih privrednih subjekata koji posluju u 45 gradova odnosno opština Srpske.

Najveći iznos podsticaja isplaćen je privrednim subjektima iz prerađivačke industrije u ukupnom iznosu od 8,6 miliona KM.

Dodjela podsticaja za plate u periodu jul 2019. – jun 2021. godine imala je pozitivan uticaj na cjelokupnu privredu Republike Srpke, a između ostalog, doprinijela je rastu plata, koje su u junu 2021. bile veće za 9,3 odsto u odnosu na jun 2019, kao i povećanju broja zaposlenih radnika za 2,45 odsto u 2021. u odnosu na 2019. i pored negativnog uticaja na poslovanje tokom pandemije virusa korona.

capital.ba