Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) je u 2021. i 2022. godini okončalo disciplinske postupke protiv 55 sudija i tužilaca po tužbama Ureda disciplinskog tužioca (UDT) zbog kršenja Zakona o VSTV-u i etičkih kodeksa.

Njih 45 je proglašeno odgovornima, a kažnjeni su razrješenjem dužnosti, premještanjem na niže pozicije, smanjenjem plaće, javnom opomenom ili su upućeni na edukaciju, dok je za desetero odbijena disciplinska tužba.

Postupci su najčešće vođeni zbog nemarnosti, neopravdanog kašnjenja u radu te ponašanja koje ne priliči uposlenima u pravosuđu.

Novim disciplinskim odlukama novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) su dopunili bazu “Disciplinske kazne protiv sudija i tužilaca”. Baza sadrži: imena osoba protiv kojih su vođeni disciplinski postupci, nazive institucija u kojima su počinili prekršaj, vrstu kazne i opis prekršaja. Novinari su podatke prikupili na osnovu 260 disciplinskih odluka koje su donesene u periodu od 2010. do kraja 2022. protiv sudija, tužilaca i stručnih saradnika zbog kršenja Zakona o VSTV-u i etičkih kodeksa.

Baza je dopunjena i s 27 odbijenih i jednom odbačenom disciplinskom tužbom. Radi se o sudijama i tužiocima za koje nakon podizanja disciplinske tužbe nije utvrđeno da je došlo do povrede kodeksa ili kršenja Zakona ili je odlučeno da se postupak neće provoditi.

Ova baza je jedinstvena jer građanima omogućava pristup potpunim podacima o disciplinskim kaznama protiv sudija i tužilaca.

Otkaz sudiji i tri smijenjena glavna tužioca

U protekle dvije godine disciplinska komisija je razriješila Radivoja Stanišića, sudiju Općinskog suda u Sarajevu, te smijenila Gordanu Tadić, Mahmuta Švraku i Mirsada Bilajca s pozicija glavnih tužilaca Tužilaštva BiH, Tužilaštva Republike Srpske i Kantonalnog tužilaštva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Kako je navedeno u odluci disciplinske komisije, sudija Stanišić je devet predmeta evidentirao kao završene u vrijeme kada još nije donio odgovarajuće odluke, u pet predmeta je propustio blagovremeno provesti postupak po žalbi, a u dva predmeta je kasnio u radu i donio rješenje kojim se postupak prekida iako je Kantonalni sud odredio da je u ponovnom postupku potrebno učešće drugog sudije.

On nije dolazio na raspravu tokom disciplinskog postupka koji je protiv njega vođen uz obrazloženje da ne može dolaziti na ročište jer mu je sigurnost teško ugrožena. Međutim, takve tvrdnje nije ničim dokazao i rasprava je vođena bez njegovog prisustva te je razriješen dužnosti sudije. Sudija Stanišić je u sudskom postupku pokušao osporiti disciplinsku odluku, ali mu to nije pošlo za rukom.

Prilikom donošenja odluke disciplinska komisija je podsjetila da je on disciplinski odgovarao i 2018. godine kada je dobio javnu opomenu zbog kašnjenja u radu na predmetima.